Dictionaries | References
अं

अंगची बुद्धि

उपजत बुद्धि
स्वतःची बुद्धि: उपजत शहाणपण
शिकून, पढवून आलेलें शहाणपण नव्हे
दुसर्‍याचें ऐकून अगर दुसर्‍याचा सल्ला घेऊन बनविलेला नव्हे तो विचार.

Related Words

बुद्धि   अंगची बुद्धि   साठी बुद्धि नाठी आणि पोरें लागलीं पाठीं   सांगितलेली बुद्धि, बांधलेली सिदोरी किती दिवस पुरणार?   आंब्या राकडारि घालतचि बुद्धि येत्ता   झाले केश श्र्वेत, बुद्धि नाही येत   आधीं बुद्धि जाते, मग वैभव (लक्ष्मी, भांडवल)   अल्प बुद्धि मोठ्या मसलती, अर्थात्‍ करणारे फसती   क्षणिक-क्षणिक बुद्धि असणें (त्याचें) जिणें व्यर्थ   सांगितलेली बुद्धि जाते मग भांडवल जातें   अन्नानुसार बुद्धि   तरुणपणीं बुद्धि, म्‍हातारपणीं शक्ति, याचें नांव चांगली स्‍थिति   साठीं बुद्धि नाठी   मद्य-मद्य घरांत रिगल्यावर बुद्धि घर सोंण्णु वत्ता   ज्यास बुद्धि नाहीं, त्यास भांडवल नाहीं   जशी दैवाची उजरी, तशी बुद्धि उपजे शरीरीं   किराक बुद्धि, सांगिली वारि   विनाश-विनाशकाळीं विपरीत बुद्धि होणें   बुद्धि   बुद्धि करणें-सांगणें   अपहार - अपहार बुद्धि ती लोंभाची वृद्धि   जैशी देवाची उजरी, तैशी बुद्धि उपजे शरीरी   आधी जाते बुद्धि, मग जाते भांडवल (लक्ष्मी)   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   किराक बुद्धि सांगूनु सांगूनु, संधि मेळ्यारि वता पळनु   बुद्धि आस्सिल्ल्याक भंडार जायवे   बुद्धि ही विद्येपेक्षां श्रेष्ठ आहे   बुरणूस-बुरणूस बुद्धि   बुद्धि फाकणें   उपदेश देतां येतो, पण बुद्धि देतां येत नाहीं   जेथें बुद्धि, तेथें शांति   साठी बुद्धि   आगे बुद्धि बनिया, पीदे बुद्धि बामनिया   ज्‍याचे अंगची मस्‍ती, त्‍याचे अंगी जिरती   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   आपामरसाधारणवृत्ति-भाव-बुद्धि-मत-लक्ष्य-दृष्टि-वर्त्तन   बुद्धि II.   इतरांची बुद्धि ऐकावी, तशी लोकां सांगावी   सदसद्विवेक बुद्धि   बुदवंताक बुद्धि सांगची रेवेरि उदाक, पिश्याक बोध सांगचो अळवारि उदाक   बुद्धि फिरणें   बुद्धि गहाण ठेवणें   पांचाची पांच बुद्धि   अचाट बुद्धि आणि विलक्षण कल्पना   बुद्धि सांगे पोर, त्यास म्हणावें थोर   विनाशकाळे विपरीत बुद्धि, कपाळ फोडून बांधली चिंधी   आधीं बुद्धि जाते मग लक्ष्मी जाते   निनांदतीला (निदांदीला) हजार बुद्धि, फोडलें कपाळ बांधली चिंधी   बुद्धि पालटणें   झांकले माणिक, बुद्धि-गुण आणिक   अचाट बुद्धि आणि विलक्षण कल्पना   अचाट बुद्धि चालवावी (खेळवावी) आणि बळेंच लक्ष्मी मिळवावी - मागवावी - मेळवावी   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   अन्नानुसार बुद्धि   अपहार - अपहार बुद्धि ती लोंभाची वृद्धि   अल्प बुद्धि मोठ्या मसलती, अर्थात्‍ करणारे फसती   आगे बुद्धि बनिया, पीदे बुद्धि बामनिया   आधी जाते बुद्धि, मग जाते भांडवल (लक्ष्मी)   आधीं बुद्धि जाते मग लक्ष्मी जाते   आधीं बुद्धि जाते, मग वैभव (लक्ष्मी, भांडवल)   आपामरसाधारणवृत्ति-भाव-बुद्धि-मत-लक्ष्य-दृष्टि-वर्त्तन   आंब्या राकडारि घालतचि बुद्धि येत्ता   इतरांची बुद्धि ऐकावी, तशी लोकां सांगावी   उपदेश देतां येतो, पण बुद्धि देतां येत नाहीं   कळा नाहीं कांति नाहीं, युक्ति बुद्धि कैसी त्‍याच्या ठायीं   क्षणिक-क्षणिक बुद्धि असणें (त्याचें) जिणें व्यर्थ   किराक बुद्धि सांगूनु सांगूनु, संधि मेळ्यारि वता पळनु   किराक बुद्धि, सांगिली वारि   जेथें बुद्धि, तेथें शांति   ज्यास बुद्धि नाहीं, त्यास भांडवल नाहीं   जशी दैवाची उजरी, तशी बुद्धि उपजे शरीरीं   जैशी देवाची उजरी, तैशी बुद्धि उपजे शरीरी   झांकले माणिक, बुद्धि-गुण आणिक   झाले केश श्र्वेत, बुद्धि नाही येत   तरुणपणीं बुद्धि, म्‍हातारपणीं शक्ति, याचें नांव चांगली स्‍थिति   दैव फिरलें कीं बुद्धि फिरते   निनांदतीला (निदांदीला) हजार बुद्धि, फोडलें कपाळ बांधली चिंधी   परपत्ययनेय बुद्धि   पाऊल बुद्धि   पांचाची पांच बुद्धि   पांचा बुद्धि ती पंचविशी बुद्धि   बुद्धि   बुद्धि II.   बुद्धि III.   बुद्धि आस्सिल्ल्याक भंडार जायवे   बुद्धि करणें-सांगणें   बुद्धि गहाण ठेवणें   बुद्धि चोरणें   बुद्धि दगडाची, कृति शूराची   बुद्धि पालटणें   बुद्धि फाकणें   बुद्धि फिरणें   बुद्धि-बुद्धि कळसाला चढणें   बुद्धि सांगे पोर, त्यास म्हणावें थोर   बुद्धि ही विद्येपेक्षां श्रेष्ठ आहे   बुदवंताक बुद्धि सांगची रेवेरि उदाक, पिश्याक बोध सांगचो अळवारि उदाक   बुरणुस बुद्धि   बुरणूस-बुरणूस बुद्धि   बेशरमाच्या बारा बुद्धि, डोसकं फुटलं बांधली चिंधी   बांधली शिदोरी, दिलेली-शिकविलेली-सांगितली बुद्धि-विद्या कामाला येत नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP