Dictionaries | References
अं

अंगचें पाप देईना, तो पुण्य कसचें देतो

पापासारखी त्याज्य वस्तूहि जो देत नाहीं तो पुण्य़ कसचें देतो? जो मनुष्य दुसर्‍याच्या उपयोगी कर्थीहि पडत नाहीं अशा मनुष्याबद्दल योजतात.

Related Words

नजरेचें पाप   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   ज्‍याची चांगली कीर्ति, तो मेला तरी भूरवरतीं   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   नामदार तो नम्र फार   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   तळें राखील तो पाणी चाखील   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   नजरचें पाप   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   हात (ता-तो) फळी   विकत घोर-पाप-पीडा-फजिती-मौन-रोग लचांड, विघ्न, श्राद्ध   म्हणेल तो चुकेल   मन नाहीं राजी, तो क्या करेगा काजी   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   बारा वर्षै तप केलें, गाढवासीं पाप केलें   खरे बोलेल तो उपाशी मरेल   न जाणे समय कैसा लोटावा, तो पूर्ण दुःखी समजावा   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   जो चढेल, तो पडेल   आपण भला तो जग भला   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   अंगचें   अंधळा मागतो एक डोळा देव देतो दोन (डोळे)   अल्प न्याय करतो, तो मोठा सोडून देतो   आई जेऊं घालीना, बाप भीक मागूं देईना   आपण करील तें काम, गांठी असेल तो दाम   आपण भीक मागतो तो दुसर्‍यास काय देतो   ईश्र्वर आरोग्य देतो, वैद्य दस्तुरी घेतो   ईश्र्वर उत्पन्न करतो, पोषाख शोभा देतो, द्रव्यानें मान मिळतो, ज्ञानानें थोरपणा वाढतो   उदरांत कृपण, जाब देतो झट्कन   उपाशी मागती भाकर शिळी, देव देतो साखर पोळी   कर्ज मागतांच देतो, तो सरळ असून सुज्ञ नसतो   गुळखोबरे देतो, तो जाळे लावितो   गाढवानें (शेत) खाल्‍ले पाप ना पुण्य   घरांत नाही एक तीळ, पण मिशांना देतो पीळ   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जो ईश्र्वरास मानतो, तो धर्मात्‍मा असतो   जो जन्म देतो, तोच भाकर देतो   जो तो   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   तो   द्रव्यवान्‌ खातो पितो, देव गरिबालाहि देतो   देव कोणाला चातुर्य देतो, कोणाला पैका देतो   देव देतो अन्‌ (पर) कर्म नेतें   देव देतो नी देवाचार अडवा येतो   दाढीला वेगळें आणि खोईस वेगळें (कोण देतो?)   नजरचें पाप   नजरेचें पाप   पुण्य   पुण्य II.   पुण्य करतां जोडे पाप   पुण्य करतां होय पाप, दूध पाजून पोसला साप   पाप   बाप भीक मागूं देईना, आई पोटभर जेऊं देईना   मध्यान्ह समयीं आला कोणी, तरी तो विष्णु-समान मानी   माप पाप   राखील तो चाखील   सुखे तडीवर उगाच जीव देतो   सो बाधेलखंडी तो एक बुंदेलखंडी   हल्या गाभणा तर पायली पायली दूध देतो   हंस पक्षी न्याय देतो, पाणी निवडितो   हात (ता-तो) फळी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP