Dictionaries | References अं

अंगावर पडलें ऊन दादला घेतो बायकोचे गुण

स्त्री जर आळशी असेला व ती अंगावर ऊन पडेपर्यंत निजून उठली नाहीं तर नवर्‍यासच उठून आवश्यक तीं सकाळचीं कामें करावीं लागतात व बायकोप्रमाणें घरांत राबानें लागतें. बायकोला पण दुखवितां येत नाहीं. प्रसंग येऊन ठेपला म्हणजे मनुष्य नरम होतो.

Related Words

अंगावर पडलें ऊन दादला घेतो बायकोचे गुण   वापसें वापश्याचें ऊन   अंगावर पडणें,येणें   अंगावर   अंगावर देणें   ऊन तापणें-ताबणें   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   अंगावर बेतणें   गुण उधळणे   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   नरक अंगावर घेणें   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   उपभोग घेतो त्याची लक्ष्मी, संग्रही ठेवतां न पडे कामीं   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   दिवस मंदीचे आणि अंगावर दागिनें चांदीचे   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   पदरीं पडलें झोड, हांसून केलें गोड   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   अंगावर काढणे   अंगावर घेऊन   अंगावर खून चढणें   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   आपले गुण पाघळणें   ऊन पाण्यानें घर जाळणें   एका अंगावर असणें   ती गुण   उडतें ऊन   ऊन पडले असतां वाळवण घातले पाहिजे   वाक्-वाक् समुद्रीं रिगालें: तें तरकाच्या आवर्ती पडलें   अंगावर घेणें   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   आईबाप मेले आणि पोर उघडे पडलें   उपजत गुण   ऊन   गळ्यांतले तुटलें, ओटींत पडलें   गळ्यांतले तुटलें, व्होंटयेंत पडलें   घटकेचा गुण   ताटांत सांडलें आणि वाटींत सांडले, तरी ते पथ्‍यावर पडलें   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   दादला   धर्माचें आणि ऊन ऊन   धारजिण गुण   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   वेळेचा गुण   षट्‍कर्णी झालें आणि मन घोटाळयांत पडलें   षड् गुण   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.