Dictionaries | References
अं

अंतःकरणीं उपकारस्मरण हीच कृतज्ञता जाण

एखाद्याला उपकाराची जाणीव मनांत असली म्हणजे त्यानें आपली कृतज्ञता उघड उघड बोलून दाखविलीच पाहिजे असें नाहीं. किंवा त्याचे हातून ते उपकार फेडण्याची प्रत्यक्ष कृति झाली नाहीं तरी हरकत नाहीं. उपकाराची जाणीव असणें हें बोलून दाखविण्यापेक्षां अधिक आहे.

Related Words

जाण   कृतज्ञता   अंतःकरणीं उपकारस्मरण हीच कृतज्ञता जाण   मनीं जाण होणें   उल्हास आणि उदासपण, अंतःकरणीं समान   अल्प धन थोर मन, नाश न होय स्वहित जाण   प्रपंची जो सावधान, तोच परमार्थ करील जाण   अंतःकरणीं आणणें तेंच जिव्हेनें बोलणें   उद्योग हीच किमया बरी, धातुमात्राचें सोनें करी   लोकांच्या साहाय्याची गरज नाहीं, हीच दुःखाची ग्वाही   ‘ हीच की हिची आवय ’म्हळ्ळेले गादि   अर्द हांव जाण, अर्द शेजारचो रवळु जाण   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   जिभेची करून लेखणी, शाईत बुडवावी अंतःकरणीं   द्रव्याची आशा हीच नशीबाची परिक्षा   महत्वाकांक्षा-महत्वाकांक्षा हीच खरी परीक्षा   स्वराज्याची प्राप्ति, हीच खरी सुखोत्पत्ति   लोकांची प्रीति, हीच राजाची संपत्ति   भजनमठाची स्थापना, हीच ईश्वराविषयीं भावना   जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो म्‍यां गुरु केला जाण   असतां वय लहान, बोल मोठे जाण   नव जाण मोच्यांनी उदक पिले, एकलो कसा आनवाळो उरतलो?   धा जाण आवयक कोण रडनार   अंधळ्या कारण दीपाचें न पडे जाण   येकांतीं लोकांतीं। स्त्रियांसीं भाषण। प्राण गेल्या जाण। करुं नये॥   आळस तो रोग जाण, तेणें जीवित्व होय क्षीण   अनुभव नसतांची जाण व्यर्थ पुस्तकी ज्ञान   सुवेळ-सुवेळीं दाम, दुप्पट जाण   आर्जवी मंडळीहून, आत्मप्रीति अधिक जाण   मूर्खाचें अंतःकरण, उथळ असतें जाण   अभिमान आणि अज्ञान, तरुणपणीं नासाडी जाण   उल्लाचाक कळ्ळेलो उत्रांमोल जाण   असतां लहान, थोरा अडवी जाण   अनुभव मूर्खा शिकवी ज्ञान न शिके तो शतमूर्ख जाण   खटपटीवीण प्रतिष्‍ठा जाण   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   हरहर म्हण्टले जायते जाण आसात, खणिक उडी मारतलो कोण आसा ! हरहर म्हणपी जायते असत पण खणींत उडी एकल्यानच मारुक जाय   सुना करतात गोष्टी, सासूनें काढावी उष्टी, मग होते तंटयाची वृष्टि, सारे घरदार कष्टी, हीच दुःखकारच प्रपंच सृष्टि, त्यापेक्षां धारण करावी संन्यास यष्टी, मग पिष्टमुष्टीनें होते पुष्टी   अंतःकरणीं उपकारस्मरण हीच कृतज्ञता जाण   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   अर्द हांव जाण, अर्द शेजारचो रवळु जाण   असतां लहान, थोरा अडवी जाण   आर्जवी मंडळीहून, आत्मप्रीति अधिक जाण   उल्लाचाक कळ्ळेलो उत्रांमोल जाण   कृतज्ञता   खटपटीवीण प्रतिष्‍ठा जाण   जिभेची करून लेखणी, शाईत बुडवावी अंतःकरणीं   जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो म्‍यां गुरु केला जाण   प्रपंची जो सावधान, तोच परमार्थ करील जाण   मूर्खाचें अंतःकरण, उथळ असतें जाण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP