Dictionaries | References

अंधळ्यापुढें नाच बहिर्‍यापुढें गायन, (गो) अंधळ्या सरी नाजून आनी बहिर्‍यासरी गावन उपयोग किते

अंधळ्या मनुष्यास दिसत नसल्यामुळें त्याच्यापुढें केलेलें नृत्य तसेंच बहिर्‍यापुढें केलेलें गायन व्यर्थ होय. यावरुन एखादी निष्फळ गोष्ट करण्यांत श्रम मात्र फुकट होतात. तिचा कांहीं उपयोग होत नाहीं. अंधस्यनृत्यं बधिरस्य, गीतम्‍

Related Words

गायन   भैर्‍या फुडे गाले आनी कुड्ड्या मुखार नाचले मेळून सारकेच   नाच   (गो.) करणें थोडे उलवणें चड   नाच नाच नाचावा लागणें   हाता नाडे आनी कांकणकरा पाड   लोकांनीं घातली सरी म्हणून आपण घालूं (नये) दोरी   आपुण चुकलों आनी चरण पावले आकाशाक   मानाय-मानायानी शेतां आनी बटकींनीं घरां जातात   जिभेचे पोत आनी चोटलेचे पोत, हातांत दवरीत तो ब्रह्मांड जिंतीत   पेजेक आनी लजेक पडाना   दितलो रूब, आनी करतलो खूब   मीण-मिणाक आनी घावाकूय एकच   आवै जाणता भुरग्याचो बाप, आनी देव जाणता पाप   काम करतल्‍याची फाट आनी जेवतल्‍याचे तोंड पळौं नाका   आधी असलेला इट, मागीर झालो वेय. मागीर किते?   सिवता ताज्या उजव्या हाताक आनी रडत त्या डाव्वा हाताक बस नये?   आपल्या गॅल्या मरण विघ्नसमान, आनी दुसर्‍या गॅलॅ मरण वाड्डीके समान   आवय मरे धुवेलागीं, आनी धुव मरे मरे गांवच्या मिणालागी   काँबॉ खाता एक आनी एंकळ्या धन बडैतात   आवै रड धुवेखातीर आनी धूव रड गांवच्या मिंडा खातीर   अंधळ्यापुढें रडावें व आपले डोळे गमवावे   अंधळ्यापुढें लाविला दिवा आणि बहिर्‍यापुढें गाइलें गीत   बधिरापुढें गायन, अंधापुढें दर्पण, रोग्यापुढें मिष्टान्न   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   पिशा आनी किते शिंगां असतात   नाच मांडणें   मरुंक लागल्यार चेडे उरनात, आनी जेंवक लागल्यार मुडे उरनात   भटाक गर्वूय ना आनी विद्याय ना   निदिल्लेगेर चालॉ चलॉ आनी जागी आशिल्लेगेर आली चली   वांज वियेंवक आनी दुकळ येवक एक जाले   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   उजो लायता आनी पाणयांक धांवता   सरी-सरी मारणें   सरी येणें   बहिर्‍यापुढें भाषण व अंधळ्यापुढें दर्पण   नंगा नाच घालणें   याक पोऽऽर आनी बोभाट थोऽऽर   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   झाल्‍यावर पोट भरी, बरवें गायन करी   मूर्ख कांहीं सुचवितो, सुज्ञा उपयोग होतो   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   मरणानंतर डाक्टराचा काय उपयोग?   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   सोनूबाईनं चोरली सरी आणि साळुबाईच्या गळयांत बांधा दोरी   लोकाच्या बायकोला अलंकार घालून काय उपयोग?   डोळे गेल्‍यावर पापण्याचा काय उपयोग   सुपांतले हंसतात, आधणांतले तपेल्यांतले रडतात-(गो.) सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात   बायलबोलो (गो.)   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP