Dictionaries | References

अगे-गो

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
A vocative particle in calling to a female.

Related Words

गो   अगे   (गो.) करणें थोडे उलवणें चड   आळाबंदा (गो .)   अगे अगे म्हशी मला कां नेशी   अगे-गो   (गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप   अगे जिभे लवसी, आपली आपल्या भोवसी   अडकित्त्यांतील सुपारी, (गो.) अडकात्तेंतुलें फोपळ   (गो.) उष्ट्या हातान् कावळो हाबडप   कोलो उशेलांत पडलो (गो.)   (गो.) कानां भिडॅल घाल   (गो.) उदरा पोराक लोखंडा खेळ कित्याक   अगे माझे बायले, सर्व तुला वाहिलें   अंधळ्यापुढें नाच बहिर्‍यापुढें गायन, (गो) अंधळ्या सरी नाजून आनी बहिर्‍यासरी गावन उपयोग किते   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   हत्ती भागलो ह्मोण घोड्या ऽ घोडवळींत राबाना (गो.)   म्हशीचीं शिंगें म्हशीला जड नाहींत (गो.) म्हशीचि शिंगां म्हशीक जड जायनात   गो॥   (गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु   (गो.) कुंभार त्‍यांका नाय सुमार   (गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका   (गो.) तीळु खावुनु व्रत भ्रष्‍ट   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   सुपांतले हंसतात, आधणांतले तपेल्यांतले रडतात-(गो.) सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात   बायलबोलो (गो.)   मतिर (मंत्र) थोडा, फुका जास्त (गो.)   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP