Dictionaries | References

अडकित्त्यांतील सुपारी, (गो.) अडकात्तेंतुलें फोपळ


अडचणींत सांपडलेला मनुष्य
पेंचांत सांपडलेली व्यक्ति.

Related Words

गो   सुपारी   सुपारी-सुपारी देणें   अडकित्त्यांतील सुपारी, (गो.) अडकात्तेंतुलें फोपळ   दगडी सुपारी   शेतांतली सुपारी नासली, पैसा पासरी विकली   सुपारी सोडणें   कचरी सुपारी   तारवांत अर्धी सुपारी   काचरी सुपारी   बरडी सुपारी   (गो.) करणें थोडे उलवणें चड   रुप्याच्या तबकामाझारीं, एक नाहीं सुपारी   सबंध-सबंध गलबतांत माझी अर्धी सुपारी   कापकडी सुपारी   सगळे गलबतांत अर्धी सुपारी माझी   तुगेल्‍या तार्वारि मगेलें अर्द फोपळ   साखरेची सुपारी   आळाबंदा (गो .)   फोपळ-फोपळ आसतना व्हांटीतुं घाल्ले म्हणु झाड जातचि जात्तवे?   (गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप   लवंगकाचरी सुपारी or लवंगकचरी सुपारी   (गो.) उष्ट्या हातान् कावळो हाबडप   (गो.) उदरा पोराक लोखंडा खेळ कित्याक   कोलो उशेलांत पडलो (गो.)   (गो.) कानां भिडॅल घाल   चिकणी सुपारी पिकले पान, सोड म्‍हसोबा आमची आण   (गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका   (गो.) तीळु खावुनु व्रत भ्रष्‍ट   बायलबोलो (गो.)   सुपांतले हंसतात, आधणांतले तपेल्यांतले रडतात-(गो.) सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात   सुरमाडाची सुपारी   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   गो III.   सुपारी इतकें खाते, दुपारीं परसाकडे जाते   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   गो VII.   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   अंधळ्यापुढें नाच बहिर्‍यापुढें गायन, (गो) अंधळ्या सरी नाजून आनी बहिर्‍यासरी गावन उपयोग किते   गो V.   मतिर (मंत्र) थोडा, फुका जास्त (गो.)   हत्ती भागलो ह्मोण घोड्या ऽ घोडवळींत राबाना (गो.)   अगे-गो   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   गो VI.   चिकणी सुपारी, खाऊं नये दुपारी   म्हशीचीं शिंगें म्हशीला जड नाहींत (गो.) म्हशीचि शिंगां म्हशीक जड जायनात   गो (आंगिरस)   गो II.   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP