Dictionaries | References

अडक्याची देवता (भवानी, महामाया) सापिक्याचा सेंदूर

[ सापिका = एक नाणें, शिवराई. अडका = अर्धा पैसा. ] ( देवाला सेंदूर फासण्याला देवमूर्तीपेक्षां जास्त खर्च. ) एखाद्या क्षुल्लक गोष्टीसाठीं वाजवीपेक्षां जास्त खर्च केला असतां म्हणतात. अटका पहा.

Related Words

देवता   भवानी   अडक्याची देवता (भवानी, महामाया) सापिक्याचा सेंदूर   अडक्याची (सव्वा रुपयाची) भवानी, बारा (सोळा) रुपयांचा गोंधळ   महामाया   अडक्याची अंबा आणि गोंधळाला रुपये बारा, अडक्याची भवानी (बोहोनी) आणि बारा रुपयांचा गोंधळ   भवानी-भवानी आई देवळांत आणि नायटे जगांत   पंच देवता   भवानी तुळजापुरीं आणि नायटे पृथ्वीभर   निकल गया पाणी, सुखी रहो भवानी   भवानी तुळजापुरीं आणि नायटे पृथ्वीवर   अडक्याची केली वाण आणि लोणच्याची झाली घाण   अति पतिव्रता, मुसळ देवता   भवानी कवडी   लाघाळ भवानी    पैशाची भवानी, नवटांक तेल   रोखठोक, भवानी चोख   अडक्याची सनकाडी लाख टक्क्याचा महाल फुंकते   अपतिव्रता - अपतिव्रता मुसळ देवता   आपली देवता लंगडी पडली, तिथे काय इलाज   अति पवित्रता - पतिव्रता मुसळ देवता   माया अथवा महामाया   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP