Dictionaries | References

अति भूक लागे ज्याला कालवणहि नको त्याला

ज्याला अतिशय भूक लागते तो कालवणाची वाट न पाहतां अन्न खाऊन टाकतो. जो अतिशय गरजू असतो त्यास मुख्य गोष्टीची प्राप्ति झाली असतां इतर आनुषंगिक गोष्टीकरितां तो अडून बसत नाहीं. तु ० -A good appetite needs no sauce.

Related Words

ज्‍याला नाहीं काज, त्‍याला पृथ्‍वीचें राज   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   अति ऊ त्याला खाज नाहीं आणि अति ऋण (देणें) त्याला लाज नाहीं   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   गुरूं काढतें भूक आणि मूल (पोर) काढतें दुःख   ज्‍याला पानाचें भय वाटतें, त्‍यानें वनांत जाऊं नये   दादल्यापरीस बाईल मोठी, मुसळ घेऊन लागे पाठी   तीळ खाल्‍ला तिळाइतकी भूक गेली   तहान लाडू भूक लाडू   अविचारें नको मानूं, नको अपमानूं   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   धोपट मार्गा सोडूं नको   बेडकाला डबकें, त्याला जग पारखें   ज्‍याचें जळे, त्‍याला कळे   पेलाअ लागे ओठा, पण दैव मारी सोटा   अज्ञान लोभास घाली, पडूं नको त्याच्या ख्यालीं   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   भाकरीला भूक लागणें   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   अति उदार तो सदा नादार   आपला अपराध चुकवावया, दुजावर घालूं नको वायां   उपास तापास बरा, नको हा संसाराचा पसारा   बारा भाईकी खेती, बारा भाईची खती, धुपटणा लागे हाती   खर्च लागे निरंतर, मिळकतीस नाही आधार   अल्प ज्ञानें अति हानि   दुण्या कामीं दुप्पट राबे अन्‍ चवली तिथें पावली लागे   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   शिव्या देऊं लागे:   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   चोराची गोष्‍ट, मूर्खा लागे मिष्‍ट   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   मी भाग्याची, संगत नको चांडाळाची   कान कुरकुटी तेल मीठ मागे, न दे त्‍याच्या कानास लागे   गरिबी पत्‍रकली पण ॠण नको   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   ज्‍याचा माल त्‍याला हाल (त्‍याचे हाल), कोल्‍हीं कुत्री पडली लाल   बाळ दाणा आणि त्याला चाबूक नजराणा   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   मालमत्ता-मालमत्तेचा सांठा, त्याला हजारों वाटा   जो कोणी हांक मारी, त्‍याला प्रसन्न कावेरी   आळसाची चाल इतकी मंद असते कीं, संकटें त्याला तेव्हांच गांठतात   पैची जखम त्याला पंधरा आण्याची मलम पट्टी   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   मूळचाच शहाणा, त्याला फुटला पान्हा   हिस्सा-हिश्शाचा हिस्सा, हिंवर चिंचेचा भाचा आणि त्याला आला उल्हासा   ज्‍याचें असेल मढें, त्‍याला येईल रडें   ज्‍याचें मन त्‍याला ग्‍वाही देतें   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP