Dictionaries | References

अधिक सून पाहुण्यापुढें

पाहुणें हा शब्द कोंकणांत उखळास वापरतात. हें बहुधा घराच्या पडवींत असतें. तेव्हां ज्या सुनांचे नवरे घरीं असतील त्या सुना आपापल्या नवर्‍याच्या खोलींत निजतात पण जिचा नवरा घरीं नाहीं तिच्यावर पडवींत निजावयाची पाळी यावयाचीच. यावरुन ज्या वस्तूला योग्य स्थळ नाहीं किंवा जिची निगा ठेवणारें कोणी नाहीं ती अस्थानीं पडल्यावांचून राहात नाहीं.

Related Words

अधिक   धनाढयाची द्रव्यसंख्या, त्याहून अधिक त्याची आख्या   सून-सून आली घराला आणि सासूसासर्‍याला आनंद झाला   घर केले म्‍हणजे भिंत बांधावी, आणि सून आली म्‍हणजे सत्ता चालवावी   ज्ञानाच्या गोष्टी भारी, सून सासूला मारी   सून सांगे गोष्टी, सासू अंगण लोटी   आधीं करते सून सून, मग करते फुणफुण   अधिक प्रसंग   लेक होईतों ल्यावें, सून येईतों खावें   कुंभाराची सून मडकि विकूक रस्‍त्‍यारि येतलीच   नाकापेक्षां मोतीं जड, सासूपेक्षां सून अवजड   मीठ घालतचि कणु निबरु, सून हाडतचि मायिं निबरु   दातृत्वापेक्षां दया अधिक   फुडे उपासु, तांतुईं अधिक मासु   अधिकांत अधिक लोकांचें अधिकांत अधिक हित   पोपट जों जों अधिक बोलतो तों तों पिंजर्‍यांत पडतो   अधिक सून पाहुण्यापुढें   धनिकाहून अधिक मान्य, विद्वज्जन   सासू गेली शेजारीं आणि सून गेली माहेरीं   आधी करते (करी) सून सून, मग करते फुनफुन (फुणफुण)   कुंकू-कुंकू अधिक होणें-वाढणें   आळशामध्यें आळशी, सून आली घरासीं   कुंभाराची सून उद्यां (कधीतरी) उकीरड्यावर येईल   मूल नाहीं तोंवर खाऊन घ्यावें, सून नाहीं तोंवर लेवून घ्यावें   सासूसाठीं रडे सून, बाई सुटलें मी काचांतून   कुंभाराची सून आज ना उद्यां उकिरड्यावर येणार   राघू-राघू जितका जितका बोलतो तितका तितका तो अधिक पिंजर्‍यांत पडतो   चाकराहून धनी अधिक सूचक   दैव हें देवापेक्षांहि एका मात्रेनें अधिक   आधी आईची सून, मग सासूची सून   पान ना फूल आणि कमळी माझी सून   सून गोटो खायना, मडकेंत काय ना   धर्म थोडा, कर्म अधिक   रोग, शत्रु आणि ऋण यांची उपेक्षा केली तर अधिक बळावून प्राणनाश करतात   कोणाचे काढूं नये ॠण आणि कोणाची होऊं नये सून   कपटी मित्राचें मन, अधिक दुष्‍ट सर्पाहून   मारणारापेक्षां तारणारा अधिक आहे   घरासारखा गुण, सासू तशी सून   सासूसाठीं रडे सून l भाव अंतरीचा भिन्न ll   कुंभारणीची सून तुरतुर चाले आणि उकिरडा घोळे   जेथे अधिक ज्ञान तेथें धर्म कमी   झाड जितकें सरळ तितकें त्‍याचें मोल अधिक   सून नेकीची आणि कड घेते लेकीची   आर्जवी मंडळीहून, आत्मप्रीति अधिक जाण   कोळसिंदा-शिंदा-सुंदा-सुना-सून-सन   आपले जिवाहूनी, वस्तु अधिक मानी   ताकांत डेंगणें घातले, सून पिईना गिर्‍हाईक घेईना!   जाग्‍याला खूण, सासर्‍याला सून   तिळाचा भात नाहीं, जांवई गोत नाहीं, सून माय बहीण नाहीं   आपलीं पापें आणि कर्ज, मनीं अधिक समज   आग पाणी अवश्यक, नाही मित्राहून अधिक   गुरूपेक्षां चेला अधिक   घरासारखा गुण, सासू तशी सून   जाग्‍याला खूण, सासर्‍याला सून   झाड जितकें सरळ तितकें त्‍याचें मोल अधिक   देवापेक्षां गुरवाची प्रतिष्ठा अधिक   धनि नाशिल्लॅं बदिक, हातभर अधिक   धर्म थोडा, कर्म अधिक   पान ना फूल आणि कमळी माझी सून   मागत्याला दोन घरें अधिक   रुपापेक्षां रुपयाकडे लक्ष्य अधिक   सून   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP