Dictionaries | References

अभ्यासें अभ्यास वाढतो, आळसानें आळस वाढतो

काम करण्याची किंवा कष्ट करण्याची संवय केली म्हणजे काम करण्याचा सरावहि वाढतो व कष्ट वाटतनासे होतात. उलट आळसानें ऐदीपणाची संवय मात्र वाढत जाते.

Related Words

अभ्यास   आळस   अभ्यासें अभ्यास वाढतो, आळसानें आळस वाढतो   आळस तितका किळस   यत्न जोड-जोडी, आळस मोड मोडी   आळस तो रोग जाण, तेणें जीवित्व होय क्षीण   आळस टाकावा आधीं, यत्‍न जोडावा बहुसंधी   नरा हर हुन्नर कर आणि पोटभर, नाहींतर आळसानें मर   संसार वाढवावा तितका वाढतो व तोडावा तितका तुटतो   सर्व सोपें उद्योगानें आणि कठीण आळसानें   अभ्यास - अभ्यासाखालीं पडणें   ईश्र्वर उत्पन्न करतो, पोषाख शोभा देतो, द्रव्यानें मान मिळतो, ज्ञानानें थोरपणा वाढतो   उद्योगे पैसा वाढतो, बसून खातां खुंटतो   नागवेल नागवेलीची आर एकदां रुजली म्हणजे वेल वाढतो   गरवशीचें पोट व रिकाम्‍याचा चोट, वरचेवर वाढतो   आळसानें जो घेरतो तो मढ्यासारखा दिसतो   दारिद्याचें मूळ आळस   उद्योगानें सर्व सोपें, आळसानें सर्व कठीण   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   उद्योगानें मन स्वच्छ राहते, आळसानें मन खातें   करी ज्ञानाचा अभ्‍यास, होय सुखोपभोग त्‍यास   आळसानें शरीर हीन (क्षीण), गंजाने लोखंड क्षीण   अवघें सोपें उद्योगानें, सर्व कठीण आळसानें   आळस हेच दुर्गुणाचे मूळ   आळस भिकारी, कुटुंबाचा घात (नाश) करी   आळस कुटुंबाचा वैरी, झोप भुकेची सोयरी   अभ्यास करील त्याची विद्या, जपेल त्याची लक्ष्मी, खपेल त्याचें शेत व मारील त्याची तलवार   आळस कुटुंबाचा वैरी   आळस दारिद्र्य़ाचे घर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP