Dictionaries | References

अर्द हांव जाण, अर्द शेजारचो रवळु जाण

अर्धै ( निम्में ) मला माहीत आहे, अर्धे शेजारच्या खळूला माहीत आहे. पुरें ज्ञान नसणें.

Related Words

जाण   अर्द हांव जाण, अर्द शेजारचो रवळु जाण   मनीं जाण होणें   काय केल्‍यार काय आस, न्याय केल्‍यार अर्द आस   प्रपंची जो सावधान, तोच परमार्थ करील जाण   अल्प धन थोर मन, नाश न होय स्वहित जाण   हांव   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   जाण   तुगेल्‍या तार्वारि मगेलें अर्द फोपळ   आलेसा जेंवक योरे, हांव मानाय मुँगा   घालता जाल्‍यार घालगे रांडी भीक, हांव पेडणचो भिकारी   मंत्रतंत्र भट्टु जाणा, खांवचें जेवचें हांव जाणा   आलेसा, ताणरे वोले, हांव तर भुरगो मुँगा   हांव-हांव खाता तां निबार दादा खातां तां मऊ   असतां लहान, थोरा अडवी जाण   अनुभव मूर्खा शिकवी ज्ञान न शिके तो शतमूर्ख जाण   खटपटीवीण प्रतिष्‍ठा जाण   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   अंतःकरणीं उपकारस्मरण हीच कृतज्ञता जाण   अनुभव नसतांची जाण व्यर्थ पुस्तकी ज्ञान   आळस तो रोग जाण, तेणें जीवित्व होय क्षीण   सुवेळ-सुवेळीं दाम, दुप्पट जाण   उल्लाचाक कळ्ळेलो उत्रांमोल जाण   मूर्खाचें अंतःकरण, उथळ असतें जाण   अभिमान आणि अज्ञान, तरुणपणीं नासाडी जाण   आर्जवी मंडळीहून, आत्मप्रीति अधिक जाण   असतां वय लहान, बोल मोठे जाण   जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो म्‍यां गुरु केला जाण   नव जाण मोच्यांनी उदक पिले, एकलो कसा आनवाळो उरतलो?   धा जाण आवयक कोण रडनार   अंधळ्या कारण दीपाचें न पडे जाण   येकांतीं लोकांतीं। स्त्रियांसीं भाषण। प्राण गेल्या जाण। करुं नये॥   हांव पैलीं ओझेलीम माका कित्या जाय भाडेली   म्हज्या मामागेर बारा म्हशी आनि हांव काट्टां उठाबशी   हांव हांसता देसाक. देस हांसता म्हज्या भेसाक   हांव हांसता लोकांक, शेंबुड म्हज्ना नाखाक   तूं मगेधीं ऑजें धाड, हांव तुगे बीं जेव्‌च्या यॅतां   आम्ही गडकरी हांव, दांड्यान पाणी बोच्यांक लाव   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   हांव जेवतां आनि तुका भुकेचें वकद दितां   हाव or हांव   हरहर म्हण्टले जायते जाण आसात, खणिक उडी मारतलो कोण आसा ! हरहर म्हणपी जायते असत पण खणींत उडी एकल्यानच मारुक जाय   डोंगराएवढी हांव, तिळाएवएवढी घांव   मंत्रतंत्र बाब जाणा, दक्षणा घॅव पा हांव जाणा   मनीं जाण होणें   मांडूक-मांडूक म्हणता ‘ हांव रडतां त्या भितीं पावस पडता. ’   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   अर्द हांव जाण, अर्द शेजारचो रवळु जाण   अंतःकरणीं उपकारस्मरण हीच कृतज्ञता जाण   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   अंधळ्या कारण दीपाचें न पडे जाण   अनुभव नसतांची जाण व्यर्थ पुस्तकी ज्ञान   अनुभव मूर्खा शिकवी ज्ञान न शिके तो शतमूर्ख जाण   अभिमान आणि अज्ञान, तरुणपणीं नासाडी जाण   अल्प धन थोर मन, नाश न होय स्वहित जाण   असतां लहान, थोरा अडवी जाण   असतां वय लहान, बोल मोठे जाण   आर्जवी मंडळीहून, आत्मप्रीति अधिक जाण   आळस तो रोग जाण, तेणें जीवित्व होय क्षीण   उल्लाचाक कळ्ळेलो उत्रांमोल जाण   खटपटीवीण प्रतिष्‍ठा जाण   जाण   जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो म्‍यां गुरु केला जाण   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   धा जाण आवयक कोण रडनार   नव जाण मोच्यांनी उदक पिले, एकलो कसा आनवाळो उरतलो?   प्रपंची जो सावधान, तोच परमार्थ करील जाण   मनीं जाण होणें   मूर्खाचें अंतःकरण, उथळ असतें जाण   सुवेळ-सुवेळीं दाम, दुप्पट जाण   हरहर म्हण्टले जायते जाण आसात, खणिक उडी मारतलो कोण आसा ! हरहर म्हणपी जायते असत पण खणींत उडी एकल्यानच मारुक जाय   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   हांव   हाव or हांव   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP