Dictionaries | References

अल्ला दोमेसें एक देवे तो कबूल है


आपण दोन वर मागितले असतां परमेश्वरानें त्यांतील एक दिला तरी राजी होणें
किंवा दोन्ही डोळे नसलेल्या मनुष्यास परमेश्वरानें एका डोळ्यास दृष्टि दिली तरी त्याला मान्य असतें.

Related Words

एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   एक पायरी चुकणें, खालीं येऊन पडणें   एकल्याची एक वाट   एक नन्ना म्हणती, आलें दुःख निवारती   हगे तो तगे   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   दिलपर दिल ऐना है   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   तडीवरचो एक मासो रांपणीच्या शंभर माशांपेक्षां बरो   आप बुरा तो जग बुरा   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   चोरी करंडा, तो उचलीलं हंडा   एक बाजी सबि पाजी, एक निजाम सब् हजाम   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   लज्जा-एक लज्जां परित्यज्य सर्वत्रविजयी भवेत् ।   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   करे तो बीस पचीस, नाहि तो चक्की लेकर पीस   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   सो हाट एक ओटेका काठ   पके बडके तले, मरणेवाले है   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   मुफलस-मुफलससे सवाल हराम है   नानक (कहे) नन्हे होईजे जैसी दूब, और घांस जर जात है दूब खूब की खूब   आग पानीको हाडवैर है   मारमारके जाय, फताहदाद इलाही है   जहांके मुरदे वहांही गाडते है   उंट बडबडातेही लादते है   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   खुदा मेहेरबान, तो कुल मेहेरबान   एक कमावतो, दुसरा खातो   धोबीसे जीत नहीं, तो गद्धको क्यौं मारना   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   अंतडीकातडी एक असणें   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   आगपाणी एक करणें   जो असे अविचारी, तो काय न करी   स्वराज्य-स्वराज्याचा रुपया बद्द नाहीं, तो खणखणीत वाजतो   शंभर दिवस सावाचे एक दिवस चोराचा   मीच काय तो शहाणा   शिरजोर-चोर तो चोर घरधन्याहून शिरजोर   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   शंभर काशीकर आणि एक नाशिककर   एक डोसी ने सो जोशी   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   मेरे गल्लीमे तो आव   जळते घराची वांसोटी, चोराजवळची लंगोटी. जळत्‍या घराचा वांसा, नादराचा एक पैसा   एकूण एक   गद्धेभी जवानीमें, भले मालूम देते है   सोना-सोतेको सोता, कब जागता है   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP