Dictionaries | References

अवतण - अवतण टाकून भीक मागणें

[ अवतण = आमंत्रण ] जेवावयास आलेल्या आमंत्रणाचा स्वीकार करावयाचा नाहीं व मग जेवणाच्या वेळीं भीक मागत फिरावयाचें, असला आचरट व मूर्खपणाचा प्रकार.

Related Words

अवतण - अवतण टाकून भीक मागणें   पाहणी मागणें   भीक शीताक कावळो हांगलो   उभाशिवार टाकून जाणें-जळणें   टाकून येणें   रोटी-रोटी मागणें   मांगे भीक, पुछे गांवोकी जमा   दे ग बाई जोगवा ! म्‍हणून कोणी भीक घालीत नाहीं   येना मागूंक भीक जाल्यार गुडगुडी ओडूंक शीक   घालता जाल्‍यार घालगे रांडी भीक, हांव पेडणचो भिकारी   उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ चाकरी, निदार भीक, न मिळे भीक तर (नाही तर) वैद्यकी (वैद्यगिरी) शीक   जीव टाकून पळणें   अवतण   चिरडी मागणें   मागणें   उपरवळ्या अंबट मागणें   परदेशीं भीक बरी   कुबेराला भीक मागायला लावणें   गाढवीण गूळ हागती तर डोंबारीण कां भीक मागती   भीक मागत्या दहा (बारा) घरें   भीक माग्याला बारा घरें, तेरा ओसर्‍या   मिळणें-मिळत नाहीं भीक तर वैद्यकी शीक   बिना मागे मोती मिले, मांगे न मिले भीक ।   भीक मागणाराला दहा घरें   आज्ञा मागणें   गळ टाकून पाहाणें   पोराचें पोर गेलें नि कातबोळाचें मागणें आलें   भीक न घालणें   मागणें-आज्ञा मागणें   दाद मागणें   भीक लागणें   भीक मागावी आणि जरबहि दाखवावी   अर्धी टाकून सगळीचे मागें लागूं नये   मित्रालागीं युक्ति करणें, कर्ज देऊनियां मागणें   अन्नछत्रीं (सत्रीं) जेवणें व मिरपुड मागणें   चिखलांत धोंडा टाकून पलीकडे जाणें   चिखलांत-गुवांत धोंडा टाकून अंगावर उडवून घेणें   कोंबडा कोंबडीला दाणा टाकून तमाशा पाहतो   गुरवाचे मागणें, ईश्र्वरी-देवाचे देणें   गळ टाकून पाहणे   बडया घरचा पोकळ वासा, भीक मिळेना मूठ पसा   पीक थीं भीक   पाय बरे आसल्यारि होणांक इते भीक?   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   भीक असून दारिद्य कां?   आपण भीक मागतो तो दुसर्‍यास काय देतो   मडवळाघरच्या लग्नाक वस्त्राची जायना भीक   ताकाकरितां भीक मागायची तर भांडे कां लपवावें   कोणी घालीना भीक तर पंतोजीपणा शीक   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP