Dictionaries | References

आंब्यावर धोंडा मारून पाहूं, लागला तर लागला नाहीं तर नाहीं


आंबा पाडावयाचा झाला तर धोंडा मारून प्रयत्‍न करून पाहावा कदाचित् पडला तर आंबा मिळेल
नाही पडला तरी त्यात काही नुकसान नाही. मनुष्यानें योग्य ठिकाणी प्रयत्‍न करून पाहावा. झाला तर काही लाभ होण्याचा संभव असतो, नुकसान होण्यासारखे नसते.

Related Words

द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   आज मला, तर उद्या तुला   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   केव्हां नाहीं केव्हां   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   नदीचें मूळ आणि ऋषीचें कूळ पाहूं नये   निसड धोंडा   माळचा धोंडा   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP