Dictionaries | References

आठ हात काकडी, नऊ हात बी


आठ हात काकडीची नऊ हात बी किंवा आठ हात लाकडाची नऊ हात ढलपी निघणें शक्य नाही. यावरून असंभाव्य, अतिशयोक्तीची गोष्ट. ‘‘गेल्या तीस शतकांत आम्ही एवढे मात्र केले की ‘आठ हात लाकूड व नऊ हात ढलपी अशा मासल्याचीं-अकटोविकट पुराणें रचून ठेविली?’’

Related Words

आठ   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   नऊ रत्नें   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   किसका हात चले, किसकी जबान चले   सलामीचा हात   नऊ नगद, तेरा उधार   संवयेचो हात तॉंणा वता   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   हात चढणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   तीन तेरा, नऊ बारा-अठरा, तीन तेरा, आठ अठरा   घरांत सात हात वेळू फिरतो   नऊ महारोग   नऊ स्थायी भाव   नऊ नाग   नऊ नारायण   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   हात मारणें   हात (ता-तो) फळी   हात कापून देणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात फिरणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   हातावर हात मारुन पळून जाणें   हातभर काकडी सव्वाहात बी   लोंब-बी   आठ पुरभय्ये आणि नऊ चौके-चुली   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   करडा हात   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   घशांत हात घातला, परंतु सुका   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   हात गोड कीं हाट गोड   हात लावणें, हातभर लावणें   मापटयावर हात घेणें   मांडे केले, हात झाडले   हात पडणें   कपाळाला हात लावून बसणें   बुद्धिवानाचा हात लांब   दोहों हाताचे चार हात करणें, होणें   चोरीचे चौदा हात   कटास हात लावणें   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   दाबादाब-बी   बारा हात कांकडी व तेरा हात बी   हात देणें   हातभर काकडी सव्वाहात बी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP