Dictionaries | References

आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें

दूधांत साखर या म्हणीप्रमाणे यांत सदगुणांचा योग्य परिस्थितीत प्रकर्ष होतो असे दाखविले आहे. सोन्याची वस्तु जर जडाव्याच्या कोंदणांत बसविली तर तिचे सौंदर्य अधिकच वाढते.

Related Words

आधींच उल्हास, त्यांत फाल्गुनमास   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   सोन्याचे उंबरे होऊं द्या, आणि डोकें फुटूं द्या   दोघे श्रीमंत झगडती, त्यांत गरिबाची आहुती   वर येणें   वर पाहणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   उद्योग उघडा करूं जाती, त्यांत लवून विघ्ने राहतीं   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   वर डोकें काढणें   आधींच नाचरी, त्यांत पायी बांधली घागरी   माझेंच नाक वर   (वर) पाय येणें   पूज्य-(विद्या, स्त्रानसंध्या इ.वर) पूज्य पडणें   आधींच बाई नाचरी, तिच्या पायी बांधली घागरी   ज्‍यांत त्‍यांत   याचकाचा हात खालीं आणि दात्याचा हात वर असतो   मिरगी-मिरगी वर येणें   आधींच (बोंबलण्याचा) उल्हास, त्यांत (आला) फाल्गुनमास   आधींच हौस, त्यांत पडला पाऊस   बिब्बा-(वर) बिबा घालणें-फासणें   (वर) माती ओढणें   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   दगडाचा देव (सुद्धां) सोन्याचे मेखेला गांड वासतो   सोन्याचे दारवंटे व्हावे आणि कपाळास लागावे   सोन्याचे ताटास कुडाचा आधार   सोन्याचे दरवाजे होवोत व ठसठसां लागोत   सोन्याचे वाळे आणि कथिलाची पाटली   बारा गांव सासरं, आधींच भोंकाड वासलं   अशी कर काट की त्यांत बने तुझा थाट   ब0 वर येणें   आकाश वर पडणें   हौसेनें केला वर, त्याला भरला दिवसां खोकला रात्रीं ज्वर !   निठव्यांते घालून (वर) आठवें झांकण ठेवावें   पाण्यांत म्हैस व वर मोल   मुंरकुंडी-(वर) मुरकुंडी-डया पडणें   जो वर पाहून चालतो, तो खड्‌यात पडतो   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   कुठपर्यंत पावेतों-वर   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   (वर) तलवार धरणें   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   काखा वर करणें   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP