Dictionaries | References

आपण भीक मागतो तो दुसर्‍यास काय देतो

जो मनुष्य स्वतःच कफल्लक असेल तो दुसर्‍यास काय देणार? तु०- एकादशीच्या घरी शिवरात्र. आपही मंगता और बहार खडे दरवेश.

Related Words

मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   भीक शीताक कावळो हांगलो   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍यास बोडकीचा काय पाड?   तो   दुसर्‍याचे वेडेपणें, आपण चातुर्य शिकणें   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   आपण हांसतों लोकाला, शेंबुड आपल्या नाकाला   माझें घरीं काय तोटा, लोटा जांवयाचा गोठा   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   बेडूक-बेडकानें चिखल खावा । काय ठावा सागर   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   आपलें नाक कापून दुसर्‍यास अपशकून-अवलक्षण करणें   यज्ञ पुरोडाश कावळयास काय   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   पीक थीं भीक   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   कशी काय खबरबात, ताटभर दहीभात   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   बाळंतिणीच्या वेदना वांझेला काय ठाऊक   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   व्यालीच्या वेदना व्यालीस कळेत, वांझेस काय समजे   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP