Dictionaries | References

आपना वकर आपने हात है


(वकर = मान
प्रतिष्ठा
अब्रू.) आपला मान राखून घेणें आपल्याच हातांत असते.

Related Words

पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   सलामीचा हात   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   किसका हात चले, किसकी जबान चले   वकर   संवयेचो हात तॉंणा वता   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   हात चढणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   लढो बाप रोटी पकती है !   आपने आपने ख्यालमे सबही मस्त है   नूर तसा वकर   हात मारणें   हात (ता-तो) फळी   आपना वही जो आपने काम आवे   अल्ला यार है बेडा पार है   है   बछडा-बछडा खुंटेके बळ नाचता है   दोनो हातो पगडी संभालाने पडी है   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   हात कापून देणें   हातावर हात मारुन पळून जाणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात फिरणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   प्रीतकी रीत न्यारी है   बम्मन-बम्मनकी गई बछडी, रावणकी गई लंक, दोनो दुःख समान है, ओ राजा ए रंक   सोया-सोया मुवा, बराबर है   कानमें तेल डाल बैठे है   वली-वल्लीको वल्लीही पछानता है   हात गोड कीं हाट गोड   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   करडा हात   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   हात पडणें   कपाळाला हात लावून बसणें   बुद्धिवानाचा हात लांब   मांडे केले, हात झाडले   घशांत हात घातला, परंतु सुका   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   हात लावणें, हातभर लावणें   मापटयावर हात घेणें   चोरीचे चौदा हात   दोहों हाताचे चार हात करणें, होणें   गद्धेभी जवानीमें, भले मालूम देते है   बियाह-बीयाह न कीया, बराततो देखी है   मारमारके जाय, फताहदाद इलाही है   सोना-सोतेको सोता, कब जागता है   हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP