Dictionaries | References

आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें

काही लोकांस स्वकीयांबद्दल नावड व परकीयांबद्दल प्रीति असते. काही लोक स्वतःच्या मुलांना जवळ घेत नाहीत पण दुसर्‍याची खुशामत करण्याकरितां त्याच्या मुलांचे लाड करतात, अशावेळी त्यांचेबद्दल ही म्हण वापरतात. विशेषतः स्त्रिया आपल्या पतीबद्दल असूया बाळगीत असल्यास व तो दुसर्‍या स्त्रीच्या मुलांशी सलगी करीत असल्यास ही म्हण योजतात.

Related Words

आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   चूल आणि मूल   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   बडे लोकांचें मागणें, गरिबांस संकुचित करणें   लोकांचें वाईट चिंतलें कीं आपलें अगोदर वाईट होतें   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   आपलें नाक कापून दुसर्‍यास अपशकून-अवलक्षण करणें   व्याली आणि चाटावयास विसरली   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   फुकट-फुकट आणि चोखट   सोयर्‍यापासून लांब आणि पाण्यापासून जवळ   सोनें आणि परिमळे   भांडभांड भांडला आणि शेवटीं धरिला अबोला   दिवसां मजूरी आणि रात्रीं हजेरी   राजे राजांचें दळ हाले आणि प्रजेचे हाल झाले   चतुराईने शहाणे आणि क्रोधाने मूर्ख वागती   पेटींत सव्वामण दागिने आणि अंगावर गुंजभर सोनें   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP