Dictionaries | References

आबा बायल जा आनि भीक मागून खा


(गो.) आबाची बायको हो आणि भीक मागून खा.

Related Words

भीक शीताक कावळो हांगलो   अवतण - अवतण टाकून भीक मागणें   येना मागूंक भीक जाल्यार गुडगुडी ओडूंक शीक   घालता जाल्‍यार घालगे रांडी भीक, हांव पेडणचो भिकारी   खा खा सुटणें   सुई मागून दोरा   आगसली ती मागसली, मागसली ती कापुसली (मागून आली ती गरोदर झाली)   राजाच्या मागून जावें, व सावकाराच्या पुढून जावें   मिळणें-मिळत नाहीं भीक तर वैद्यकी शीक   कुबेराला भीक मागायला लावणें   भीक माग्याला बारा घरें, तेरा ओसर्‍या   भीक मागत्या दहा (बारा) घरें   याहो मुंगळोजी? गूळ खा   खा करणें   आवय पळयता पोट आनि बायल पळयता पाठ   भररे पोटा, जा रे दिवसा   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   भीक लागणें   बाईल-बायल-बायलगोवो-घोवो   बायल बघी मॉट, आवय बघी पॉट   नाकशिमर्‍या लज्‌ ना, आनि काल उलयिल्लॅं आज ना   गायिक विंवुंचो वेळु, पाड्याक तिक्‍का बायल कोरचो वेळु   दिसा कावळो देखल्यार भियेणी बायल रातची न्हंय पेवन वेता   आपल्या गॅलें जेवचें आनि लॉका गॅलें घेवचें, कसली गरज?   घरदार भल्‍लां आनि खाल्‍ल्‍या तॉंड थल्‍लां   हळयेरै-हळयेरै ना आनि फळयेरै ना   परशान बायल खाली   तालुका-खा   दळूळेळें पीठ आनि दळचें   सशा! जा वश्या   तूं करीत जा कटकट   येरे येरे वार्‍या, धूळ घेऊन वच-जा काळया   हांव जेवतां आनि तुका भुकेचें वकद दितां   तारका or खा   चोरतल्‍याक आनि भिक मागतल्‍यांक खंय उणें   नानींचा भती जा   राति उलैलॅ बॉल आनि दिसा जालॅ पालॅ   मज्वा सारखी तूं जा   करा सेवा, खा मेवा   नवशिका or खा   बारा पोडी बम्मणाक, तेरा पोडी बायल   जा खोड बाळा, ती (खोड) जन्मकाळा   युवराज-जा   आपण भीक मागतो तो दुसर्‍यास काय देतो   मडवळाघरच्या लग्नाक वस्त्राची जायना भीक   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   भीक असून दारिद्य कां?   पाय बरे आसल्यारि होणांक इते भीक?   पीक थीं भीक   परदेशीं भीक बरी   आंबसुका-खा   आळशा, भिकणा भाजून खा, हरवीं खाल्यार गोड लागता   ऊन खाण्यानें तोंड जळते, थंड करून खा   कडाका-खा   कर सेवा खा मेवाः कर मजदूरी खा चुरीः   करा सेवा, खा मेवा   काका मामा गा, घरांत असेल तें खा   खा   खा करणें   खा खा करणें   खा खा सुटणें   खा खा सुटलेला   खा प   खोका or खा   खोका-खा   गडका or खा   घरचें खा आणि माझे नांव घ्‍या   घरोब्‍याला घर खा, हिशेबाला चोख रहा   टुकटुक माकड, मी खातों पापड, तूं खा मेकुड   तडाका or खा   तडाका-खा   तारका or खा   तालुका-खा   तीळ खा तिळागुणी या, गूळ खा गोडसे बोला   दे गा देवा घळघळ मांडे, कष्ट करुन खा गे रांडे!   दे रे वाण्या, खा रे प्राण्या   धूमधडाका or खा   धा, जाय तें खा   नवशिका or खा   पांच खा, सात खा आणि वैद्या माझा हात पहा   पीक थीं भीक   बायकोशीं वांकडे, तर खा चुलींतलीं लांकडें   मुजाख or खा   मुजाख-खा   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   माझा होऊन रहा, पण भीक मागून खा   ये कुत्र्या, खा माझा पाय   ये रे कुत्र्या, खा माझा पाय   याहो मुंगळोजी? गूळ खा   रूपरेषा-खा   रात्रीं खा तूप आणि सकाळी बघ रूप   श्रम मागून घेणें   शाळंका or खा   शाळोंका or खा   साळोंका or खा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP