Dictionaries | References

आम्ही तुम्ही एक व कंठाळीला मेख

१. (कंठाळी आवळून बंद करण्यासाठी मेख असते.) आपण एक असे तोंडानें म्हणावयाचे पण कंठाळी मात्र बंद. ती मोकळी ठेवावयाची नाही, कारण दुसरा त्यांतले घेईल
यावरून वरवर प्रेम, मैत्री. २. पूर्वी धर्मशाळेत यात्रेकरू उतरत तेथे खुंट्या वगैरे नसत. म्हणून पडशी किंवा घोड्यावरची कंठाळी वगैरे ठेवण्यास बरोबर मेखा बाळगीत असत. तशी मेख स्वतःजवळ नसली म्हणजे स्वतःची कंठाळी दुसर्‍याच्या मेखेवर ठेवण्याकरितां त्याच्याशी कोठला तरी संबंध जोडून आप्तपणा दाखविण्याचा प्रयत्‍न करावयाचा. या प्रकाराबद्दल ही म्हण वापरतात.

Related Words

मेख   लेख-लेखांत मेख   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   सो शाने एक मत्त   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   असुदी व अबादी   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   तुम्‍ही तुमच्या भरांत, आम्‍ही तुमच्या केरांत   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   नका करुं कसरत, तुम्ही जाल घसरत   एक हमाममे, सब् नंगे   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कानामागून आले व तिखट झालें   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   एक जीव सदाशिव   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP