Dictionaries | References

आयली दिवाळी, आनी परबो आकारी

(गो.) (आयली=आली. परबो=सण.) दिवाळी तर आली आतां त्यानंतरचे सणाचे दिवस मोजूं या. सर्व आयुष्यभर ख्यालीखुशालीत राहाणार्‍या माणसाबद्दल वापरतात.

Related Words

दिवाळी   आनी   आयली दिवाळी, आनी परबो आकारी   दिवाळी द्सरा, हातपाय पसरा   राजा करता ती राटावळ, बोम पोरोब करता ती दिवाळी   लागोभागो दिवाळी   राजाला दिवाळी काय   दसर्‍यांतून वांचलों तर पुढें दिवाळी पाहावयाची   दारिद्रय आलें घरा, तेथें कशाला दिवाळी द्सरा   आधी दिवाळी मग शिमगा   आहे ते दिवस ते दिवस दिवाळी नाही ते दिवस शिमगा   असल्या (असेल त्या) दिवशीं दिवाळी, नाही तेव्हां (नसेल त्या दिवशीं) शिमगा   सोश्यांक आयली खरस, सुण्यांक जालें मुतूंक   नाल्ला दर आयली म्हणु बुकल्यांचेर घोणि व्हांवच्यो?   आकारी   बेताळाक ना बायल आनी भावका देवतेक ना घोव   बसन म्हळ्या सावळी ना, आनी धरीन म्हळ्या ताळी ना   कलवंत पळौंचें मागून, आनी बायल्‌ पलौंची हागून   भांगारकारीन मोडता आनी बोंदारकारीनय मोडता   माडाक आनी माडयेक एक्कुची खडु   रोकडयाचें ताती आनी उदारा कोंबी   रागान कलं रायत, आनी दुस्माना जालं आयतं   वांज वियेंवक आनी दुकळ येवक एक जाले   निदिल्लेगेर चालॉ चलॉ आनी जागी आशिल्लेगेर आली चली   आहे-असेल ते दिवस दिवाळी, नाहीं-नसेल ते दिवस शिमगा   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   भैर्‍या फुडे गाले आनी कुड्ड्या मुखार नाचले मेळून सारकेच   उजो लायता आनी पाणयांक धांवता   हाता नाडे आनी कांकणकरा पाड   आवय मरे धुवेलागीं, आनी धुव मरे मरे गांवच्या मिणालागी   पिशा आनी किते शिंगां असतात   आवै रड धुवेखातीर आनी धूव रड गांवच्या मिंडा खातीर   मानाय-मानायानी शेतां आनी बटकींनीं घरां जातात   काम करतल्‍याची फाट आनी जेवतल्‍याचे तोंड पळौं नाका   घरीं शिमगा, बाहेर दिवाळी   याक पोऽऽर आनी बोभाट थोऽऽर   पेजेक आनी लजेक पडाना   दितलो रूब, आनी करतलो खूब   जिभेचे पोत आनी चोटलेचे पोत, हातांत दवरीत तो ब्रह्मांड जिंतीत   आवै जाणता भुरग्याचो बाप, आनी देव जाणता पाप   भटाक गर्वूय ना आनी विद्याय ना   मीण-मिणाक आनी घावाकूय एकच   आपुण चुकलों आनी चरण पावले आकाशाक   सिवता ताज्या उजव्या हाताक आनी रडत त्या डाव्वा हाताक बस नये?   काँबॉ खाता एक आनी एंकळ्या धन बडैतात   आपल्या गॅल्या मरण विघ्नसमान, आनी दुसर्‍या गॅलॅ मरण वाड्डीके समान   मरुंक लागल्यार चेडे उरनात, आनी जेंवक लागल्यार मुडे उरनात   खांवचें घोवाचें आनी घेंवचें मिंडाचें   आपल्या पायांत घुपसली वाल, आनी हाव काढतां दुसर्‍याची चाल   देवान दिल्लें सर्ना आनी मनशांनी दिल्लें उर्ना   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP