Dictionaries | References

आर्जवी मंडळीहून, आत्मप्रीति अधिक जाण

माणूस स्वतःला फार मोठा समजत असतो. तेव्हां तो सर्वात मोठा खुषमस्कर्‍या समजावा. Of all flatteres, self-love is the greatest.

Related Words

अधिक   जाण   धनाढयाची द्रव्यसंख्या, त्याहून अधिक त्याची आख्या   कांकणभर अधिक जास्त   अधिक लोभातें धरितो वारंवार हारीस येतो   आर्जवी मंडळीहून, आत्मप्रीति अधिक जाण   अधिक प्रसंग   द्रव्यापेक्षां मनीं, सत्य अधिक मानी   दातृत्वापेक्षां दया अधिक   फुडे उपासु, तांतुईं अधिक मासु   अधिकांत अधिक लोकांचें अधिकांत अधिक हित   आर्जवी   धनिकाहून अधिक मान्य, विद्वज्जन   पोपट जों जों अधिक बोलतो तों तों पिंजर्‍यांत पडतो   मनीं जाण होणें   कुंकू-कुंकू अधिक होणें-वाढणें   जाण   अल्प धन थोर मन, नाश न होय स्वहित जाण   दैव हें देवापेक्षांहि एका मात्रेनें अधिक   अंतःकरणीं उपकारस्मरण हीच कृतज्ञता जाण   राघू-राघू जितका जितका बोलतो तितका तितका तो अधिक पिंजर्‍यांत पडतो   चाकराहून धनी अधिक सूचक   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   धर्म थोडा, कर्म अधिक   अर्द हांव जाण, अर्द शेजारचो रवळु जाण   आर्जवी-बू   आपले हितातें पाहतो, तो आर्जवी असतो   आर्जवी एकत्र जमती, मनी वाटे पोट भरती   आर्जवी फुलवितो, तेणें यजमान नाचतो   उल्लाचाक कळ्ळेलो उत्रांमोल जाण   जेथे अधिक ज्ञान तेथें धर्म कमी   झाड जितकें सरळ तितकें त्‍याचें मोल अधिक   असतां लहान, थोरा अडवी जाण   अनुभव मूर्खा शिकवी ज्ञान न शिके तो शतमूर्ख जाण   खटपटीवीण प्रतिष्‍ठा जाण   अधिक सून पाहुण्यापुढें   आपलीं पापें आणि कर्ज, मनीं अधिक समज   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   अभिमान आणि अज्ञान, तरुणपणीं नासाडी जाण   आपले जिवाहूनी, वस्तु अधिक मानी   मारणारापेक्षां तारणारा अधिक आहे   मूर्खाचें अंतःकरण, उथळ असतें जाण   कपटी मित्राचें मन, अधिक दुष्‍ट सर्पाहून   सुवेळ-सुवेळीं दाम, दुप्पट जाण   आळस तो रोग जाण, तेणें जीवित्व होय क्षीण   रोग, शत्रु आणि ऋण यांची उपेक्षा केली तर अधिक बळावून प्राणनाश करतात   देवापेक्षां गुरवाची प्रतिष्ठा अधिक   धनि नाशिल्लॅं बदिक, हातभर अधिक   अनुभव नसतांची जाण व्यर्थ पुस्तकी ज्ञान   अंतःकरणीं उपकारस्मरण हीच कृतज्ञता जाण   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   अंधळ्या कारण दीपाचें न पडे जाण   अनुभव नसतांची जाण व्यर्थ पुस्तकी ज्ञान   अनुभव मूर्खा शिकवी ज्ञान न शिके तो शतमूर्ख जाण   अभिमान आणि अज्ञान, तरुणपणीं नासाडी जाण   अर्द हांव जाण, अर्द शेजारचो रवळु जाण   अल्प धन थोर मन, नाश न होय स्वहित जाण   असतां लहान, थोरा अडवी जाण   असतां वय लहान, बोल मोठे जाण   आग पाणी अवश्यक, नाही मित्राहून अधिक   आळस तो रोग जाण, तेणें जीवित्व होय क्षीण   उल्लाचाक कळ्ळेलो उत्रांमोल जाण   खटपटीवीण प्रतिष्‍ठा जाण   गुरूपेक्षां चेला अधिक   जाण   जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो म्‍यां गुरु केला जाण   झाड जितकें सरळ तितकें त्‍याचें मोल अधिक   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   देवापेक्षां गुरवाची प्रतिष्ठा अधिक   धनि नाशिल्लॅं बदिक, हातभर अधिक   धर्म थोडा, कर्म अधिक   धा जाण आवयक कोण रडनार   नव जाण मोच्यांनी उदक पिले, एकलो कसा आनवाळो उरतलो?   प्रपंची जो सावधान, तोच परमार्थ करील जाण   मनीं जाण होणें   मूर्खाचें अंतःकरण, उथळ असतें जाण   मागत्याला दोन घरें अधिक   रुपापेक्षां रुपयाकडे लक्ष्य अधिक   सुवेळ-सुवेळीं दाम, दुप्पट जाण   हरहर म्हण्टले जायते जाण आसात, खणिक उडी मारतलो कोण आसा ! हरहर म्हणपी जायते असत पण खणींत उडी एकल्यानच मारुक जाय   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP