Dictionaries | References

आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं

मनुष्य आपल्या बायकोच्या भावाबद्दल फार प्रेम दाखवितो. म्हणजे जितके आपल्या स्वतःच्या नातलगांबद्दल त्याला अधिक प्रेम वाटते. बहुधा मनुष्य स्वतःचे आप्त दूर करतो व स्त्रीचे जवळ करतो.

Related Words

आपण   नंदी आपण पाषाणाचें, आपण देवा कशाचे?   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   लांडगा आला रे लांडगा आला !   एका नावेत बसणें   एका पायावर तयार असणें   आपण हागे   एका   जेवूं घालणें   आपण दुसऱ्याला साहाय्य केले तर दुसरा आपणाला करील   याहो मुंगळोजी? गूळ खा   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   आपण म्हणूं ती पूर्व दिशा   आले भाऊ, कोल्हे भाऊ   आपण मेले आणि (नी) जग बुडाले   बायको गेली कर्जानें, आपण गेला व्याजानें   आपण मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   एक ताटीं जेवणें आणि घांस मोजणें   लांडगा आला भेटीला, कुत्रा गेला गांवाला   गांवचा गांड्या (रांड्या), पण घरचा-सासूचा-बायकोचा देशपांड्या   बायकोचा भाऊ नि लोण्याहून (अंडापेक्षांहून) मऊ   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ भाऊ, तुमचे आमचें आम्‍हीच खाऊं   आपले काम आपण करणें, दुसर्‍यावर चित्त न देणें   ऐतखाऊ, लांडग्याचा भाऊ   तीन दिवसाचा भाऊ   भाऊ or भाऊजी   आपण झाला खोटा, कुटुंबाला लावला बट्टा   आपण कळना, दुसर्‍यानें सांगिलें जायिना (साइना)   एका लग्नाक बारा विघ्नें   सारा मुलुख फिरला आणि रिकामा आला   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   आला-ली-लें गेला-भला   बहुत मिळती पिपीलिका । प्राण घेती सर्पा एका ॥   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   एका जिभेनें साखर खाणें किंवा विष्टा खाणें   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   हिस्सा-हिश्शाचा हिस्सा, हिंवर चिंचेचा भाचा आणि त्याला आला उल्हासा   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   सोनारानें कान टोचले तेव्हां शुद्धीवर आला   हातीं आला, तो लाभ झाला   प्रसवली माता, मळमूत्रीं पुत्र, आला गोत्रीं भाग्यवान्‌   आला उंदरांचा मारा, घरांत मातीचा पसारा   धनी झाला जागा, चोर आला रागा   एका कानाजवळ पगडी घाल पण चालीनें चाल   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP