Dictionaries | References

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं

(गो.) आळशाला सांगितले की, आठळ्या भाज
तर तो म्हणतो हिरव्याच बर्‍या लागतात! आळशाला काम नको असते
तेव्हां तो असेल ते आवडून घेतो. ‘आलसी’ पहा.

Related Words

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   ज्‍याची चांगली कीर्ति, तो मेला तरी भूरवरतीं   व्हंड-व्हंडान खाल्यार ओखताक, दुबळयान खाल्यार पोटाक   नामदार तो नम्र फार   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   तो   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   तळें राखील तो पाणी चाखील   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   तेंडल्‍याक बियो चड, मोटव्यांक बुद चड   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   चड न्हाल्‍याक चिखोल चड   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   हात (ता-तो) फळी   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   मन नाहीं राजी, तो क्या करेगा काजी   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   चड वजिणी जातऽकीर बांयूटी फोज्‍येत   समुद्रांत बुडून मेलेल्यांकाई खोर्‍यांत बुडून मेलेले चड   जोडीपेक्षांहि मोडि चड   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   न जाणे समय कैसा लोटावा, तो पूर्ण दुःखी समजावा   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   आपण भला तो जग भला   जो चढेल, तो पडेल   आद्दळले कडेचि (बोट) आद्दळचें चड   आपण करील तें काम, गांठी असेल तो दाम   कुंडो खातल्‍याक वयार चड   कुशिल्‍या कापडाक चिरो चड   खोट्या नाण्याक झगझग चड   (गो.) करणें थोडे उलवणें चड   चड   चड न्हाल्‍याक चिखोल चड   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जो ईश्र्वरास मानतो, तो धर्मात्‍मा असतो   जोडीपेक्षांहि मोडि चड   जो तो   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   तेंडल्‍याक बियो चड, मोटव्यांक बुद चड   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   तुसवां तुलो उजो दुसदुसचो चड   तो   दुडु, दुहु आशिल्याक सोयरे चड   नकटयाला लाज नाहीं, वकटयाला भाज नाहीं   नासलीं मिरीं, जोंधळ्यांपेक्षां बरीं   निदेपेक्षां मांद्रे संभ्रम चड   पोलॅ पण्साक्‌ पांख चड   बरीं फुलां बाजारांत व्हरची लागतात   भाज   मध्यान्ह समयीं आला कोणी, तरी तो विष्णु-समान मानी   राखील तो चाखील   सांगका थोडें, करका चड   हात (ता-तो) फळी   होड रुकाक वारें लागचें चड   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP