Dictionaries | References

आळसाची चाल इतकी मंद असते कीं, संकटें त्याला तेव्हांच गांठतात

आळशी मनुष्यावर वारंवार पुष्कळ संकटे ओढवतात. कारण त्याची प्रगतीच्या वाटेवरची पावले मुंगीप्रमाणे फार हळू पडतात.

Related Words

जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   आळसाची चाल इतकी मंद असते कीं, संकटें त्याला तेव्हांच गांठतात   अभिमानें संकटें येती, दिमाखानें आशा भंग होती   ज्‍याचें मन त्‍याला ग्‍वाही देतें   एका कानाजवळ पगडी घाल पण चालीनें चाल   कीं   आपल्या खेटरावर माया असते ती लोकांच्या लेकरावर नसते   मोठयानें धरलें तर करुं द्यावें कीं जीव द्यावा?   ज्‍याला नाहीं काज, त्‍याला पृथ्‍वीचें राज   तीन धोंडे मांडले कीं त्रिभुवन आठवतें   ज्‍याचें असेल मढें, त्‍याला येईल रडें   फकीर नचिंत कीं ज्यां सुता त्यां मसीद   अति ऊ त्याला खाज नाहीं आणि अति ऋण (देणें) त्याला लाज नाहीं   शेंडी तुटो कीं पारंभी तुटो   लक्षेश्वर कीं भिक्षेश्वर   ज्‍याचें जळे, त्‍याला कळे   जावें रंगीनें, कीं जावें वगीनें   बेडकाला डबकें, त्याला जग पारखें   हूं-हूं कीं (कां) चूं करणें-म्हणणें   लक्षापति कीं भिक्षापति   बाहेरची चाल   चाल पडणें   आप घर कीं बाप घर   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   काळाची करणी कडू असते   आशा वेडी असते   आंतली चाल   संकल्प-संकल्प आणि सिद्धि यांच्यामध्यें परमेराची इच्छा ठभी असते   काय करावें शक्ति नाहीं, नाहीं तर रांडलेकांचे तुकडे केले असते   अपाटा कीं झपाटा   बाळ दाणा आणि त्याला चाबूक नजराणा   हार खाल्ली-मानली(कीं)झगडा तुटला   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   ज्‍याचा माल त्‍याला हाल (त्‍याचे हाल), कोल्‍हीं कुत्री पडली लाल   घर फिरलें कीं घराचे वांसे फिरतात   पैची जखम त्याला पंधरा आण्याची मलम पट्टी   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   मूळचाच शहाणा, त्याला फुटला पान्हा   हिस्सा-हिश्शाचा हिस्सा, हिंवर चिंचेचा भाचा आणि त्याला आला उल्हासा   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   मालमत्ता-मालमत्तेचा सांठा, त्याला हजारों वाटा   जो कोणी हांक मारी, त्‍याला प्रसन्न कावेरी   झाली साठ, कीं आली काठीशीं गांठ   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   एक घाव कीं दोन तुकडे   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   मरणादारीं कीं तोरणादारीं (जावें इ.)   जय कीं मृत्‍यु   कीं कोल्‍हेया चांदणी। आवडी उपजे? ।।   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP