Dictionaries | References

आळस तो रोग जाण, तेणें जीवित्व होय क्षीण

आळस हा एक प्रकारचा रोग असून त्यामुळे आयुष्याचा नाश होतो.

Related Words

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   यत्न जोड-जोडी, आळस मोड मोडी   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   तो   दारू, जुवा, रंडीबाजी, तेणें लोकीं इतराजी   छिद्र सांगे ज्‍यास, त्‍याचा होय दास   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   नामदार तो नम्र फार   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   भोपळया रोग   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   विकत घोर-पाप-पीडा-फजिती-मौन-रोग लचांड, विघ्न, श्राद्ध   कावळा करते कोय कोय, तूं माही होय होय   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   आळस हेच दुर्गुणाचे मूळ   एका दिवसाचें सुख, त्याचें दुणें होय दुःख   अभिमान आणि अज्ञान, तरुणपणीं नासाडी जाण   गोड करतां भाषण, मूर्ख होय हर्षायमान   करणीचा रोग   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   आपण भला तो जग भला   जो चढेल, तो पडेल   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   अर्द हांव जाण, अर्द शेजारचो रवळु जाण   असतां लहान, थोरा अडवी जाण   आजचे अरिष्टा उपाय, उद्या केल्‍यानें न होय   आनंदित मन ही खरी मेजवानी होय   आपण करील तें काम, गांठी असेल तो दाम   आर्जवी मंडळीहून, आत्मप्रीति अधिक जाण   आळस   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   उर्बुद रोग   उल्लाचाक कळ्ळेलो उत्रांमोल जाण   कुरंड रोग   क्षीण   कायद्याविरूद्ध करणें, राजभय ये तेणें   काळजीसारखा दुसरा रोग नाही   खटपटीवीण प्रतिष्‍ठा जाण   गायी वासरें ज्‍याचे दारा, रोग न येई त्‍याचे घरा   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जीवित्व   जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो म्‍यां गुरु केला जाण   जों जों भिजे कामरी, तों तों भारी होय   जो तो   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   तो   देखोदेखी लिया जोग, घटे काया बढे रोग   दारिद्याचें मूळ आळस   प्रपंची जो सावधान, तोच परमार्थ करील जाण   फिरंग-फिरंग-रोग   भांड-रांड भांड म्हैसा, बिघडे तो होय कैसा   भोपळया रोग   मध्यान्ह समयीं आला कोणी, तरी तो विष्णु-समान मानी   मूर्खाचें अंतःकरण, उथळ असतें जाण   राखील तो चाखील   रोग   शुचिर्भूतपणा हाच मुळीं दैवी अंश होय   साधूसे साधू मिले तो होय दोन दोन बाता   हात (ता-तो) फळी   होय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP