Dictionaries | References

आळस भिकारी, कुटुंबाचा घात (नाश) करी

आळशी मनुष्याच्या सर्व कुटुंबाचा नाश होतो, व एकसारखी झोप घेत गेल्यास खावयासहि पुरेसे मिळत नाही. Indolence is the greatest enemy to economy.

Related Words

आळशी भिकारी, कुटुंबाचा घात करी   जिवाचा घात करणें   वाईट खोडी, नाश करिती घडोघडीं   परवशता शतगुणें करी जाच   घालता जाल्‍यार घालगे रांडी भीक, हांव पेडणचो भिकारी   टका करी कामकाज   कोठल्‍या कोठें तिसर्‍या घरीं, कमळी आकांत करी   चोरा सैल दोरी देणें, आपला घात करून घेणें   गांडींत नाहों गू, कावळ्याला करी कू कू (कावळ्याला आमंत्रण)   भिकारी आणि चोखारी   अवघा नाश झाल्यावरी, मग उपाय काय करी   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   दाम करी काम, बिबी करी सलास   कृपण धन रक्षण करी, उदार त्‍याचें स्‍वरूप करी   सासू नाहीं घरीं आणि नणंद जाच करी   इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी   करी गुळाचा गणपति, माशा येऊनियां खाती   घरी एकाचा स्‍वभाव वाकडा, की सर्व कुटुंबाचा बखेडा   घाईघाईनें नाश करतो, नाशानें तोटा आणतो, तोट्यानें घरी तंटा लागतो, इतका खटला घाईने होतो   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   भिकारी हे दानाची चर्चा करणारे नसावेत   ईश्र्वर अन्न पाठवितो, दुष्ट त्याचा नाश करितो   अभ्यासें अभ्यास वाढतो, आळसानें आळस वाढतो   दारिद्याचें मूळ आळस   आपल्या दुष्ट गुणें, आपल्याला करी उणें   अल्प खाणेंपिणें करी, मग जाणे नलगे वैद्या घरीं   दुसरा उपकार करी ते स्मर, आपले विसर   जें होय सहजानें, तें न करी जुलुमानें   करी मला, होई तुला   अति साहसें युद्ध करी पण यश देणार श्रीहरी   वरवर आर्जव करी, घार त्याचे अंतरीं   चालते काळीं संग्रह करी, विपत्ति काळी उपयोगी भारी   मांजर करी एकादशी, उंदीर मारून भरी कुशी   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   जो असे अविचारी, तो काय न करी   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   सर्व सुख नाहीं कोणाला, उगाच करी वल्गनैला   चहाडखोर न आदरी, विंचवापरी दूर करी   असाध्य असल्यावरी, कार्यी प्रयत्‍न न करी   पुस आणि करी हुस्स   रिकाम्या मनासैतान करी कारखाना   जिव्हा करी चहाडी आणि पायीं पडे बिडी   झाल्‍यावर पोट भरी, बरवें गायन करी   एक करी अपराध, दुज्या लाविती बाध   तापलिया तेला बावन चंदन। बुंदें एक क्षण शीतळ करी।।   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   इच्छा करी पुत्राची, तो हानि झाली भर्त्याची   पुस करी हूस, माही येई लाहू, शिमगा म्हणे हळूच जाऊं   मन नाहीं थिरी, उगीच तीर्थ करी   भौम-भौम करी बोम   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP