Dictionaries | References

आवय पळयता पोट आनि बायल पळयता पाठ

(गो.) आई पाहते पोटाकडे आणि बायको पाहते पाठीकडे. आई पहा.

Related Words

तारूं भरुंक गेल्‍लो आयलो, पोट भरूंक गेल्‍लो येंवक ना   पाठ पोट सारखें होणें   आवय पळयता पोट आनि बायल पळयता पाठ   पोट पिकणें   जाणार्‍याचे जातें आणि कोठार्‍याचे पोट दुखतें   पोट पाताळास-रसातळास जाणें   आपली पाठ आपणांस दिसत नाही   पाठ घेणें   घर लासल्‍यारि शेतां रावचें, पोट लासल्‍यारि खयिं रावंचे?   पोट खपाटीस-बखाटीस जाणें   जेवूंक नासिल्‍याचे पोट व्हड   पाठ सोडणें   सखू-सखू पाठ घांसली तर घासूं पण खंडीचा तोटा कसा सोसूं   पाठ चोरणें   वारा पाहून पाठ द्यावी, वारावाहेल तसें करावें, वारा पाठीवर घ्यावा   पोट बाहेर पाडणें   एका व्यसनास लागे, दोघांचे पोट भागे   चतुराला चिंता फार, मूर्खा नाहीं लाज, सब घोडे बारा टक्‍के, पोट भरले नाही काज   पोट पाजळणे   (हातपाय, मान, कमर, पाठ वगैरेचे) तुकडे पडणें   तीन पोट भरण्याच्या जागा   पावसाचें पोट फुटणें   पाठ धरणें   दांत कोरून कोठें पोट भरत नसतें   पोट खराळणें-घळघळ करणें   पोट जिरवणें-झाडणें-पाडणें-मारणें-सांडणें   मोठें पोट   बाईल-बायल-बायलगोवो-घोवो   दिसा कावळो देखल्यार भियेणी बायल रातची न्हंय पेवन वेता   नायकिणीच्या पोरा दिसाचा बापुय ना, रातची आवय ना   परशान बायल खाली   बारा पोडी बम्मणाक, तेरा पोडी बायल   होकलेक कोण वाखाण‍तलो होकलेची आवय नाय झाल्यावर !   हातावरचें पोट   चिरगुटे घालोनि वाढविलें पोट। गरभार बोभाट जनामध्यें   हळयेरै-हळयेरै ना आनि फळयेरै ना   सुसरीणबाई तुझी पाठ कशी? तर कापसाची मोट तशी   चोरतल्‍याक आनि भिक मागतल्‍यांक खंय उणें   सुक्या सुडयावर पोट भरणें   राति उलैलॅ बॉल आनि दिसा जालॅ पालॅ   गरवशीचें पोट व रिकाम्‍याचा चोट, वरचेवर वाढतो   दळूळेळें पीठ आनि दळचें   हांव जेवतां आनि तुका भुकेचें वकद दितां   नित्य पाठ, त्याची काय वाट   हगलें ना (नाहीं) पोट गेलें एकच   पोट भराना नाचूं कितें?   आपल्या गॅलें जेवचें आनि लॉका गॅलें घेवचें, कसली गरज?   घरदार भल्‍लां आनि खाल्‍ल्‍या तॉंड थल्‍लां   आर्जवी एकत्र जमती, मनी वाटे पोट भरती   झाल्‍यावर पोट भरी, बरवें गायन करी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP