Dictionaries | References

आवैची चोळी धुवेक जावळ लागली की आवैचो अवतार सोंपलो


(गो.) आईची चोळी मुलीला होऊ लागली म्हणजे आईची पिढी संपली. तु०-प्राप्तेतु षोडशे वर्षे पुत्रमित्रसमाचरेत्।

Related Words

चोळी   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   नवतुकड्यांची चोळी   अही खाऊं की मही खाऊं करणें   कालनिर्णयकोश - सप्तर्षियुग की कल्पना   जमीन मऊ लागली म्‍हणून कोपराने खणणें   पांच अवतार एकच निर्धार:   अशी कर काट की त्यांत बने तुझा थाट   जावळ   जमदग्‍नीचा (दुसरा) अवतार   जीव की प्राण   अंधळा म्हणतो आग लागली बहिरा म्हणतो ढोल वाजतो   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   लागली लहर, केला कहर   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   आयुष्य काही कापसाचा तंतू नव्हे की, तोडूं म्हटल्या तुटेल   ‘ हीच की हिची आवय ’म्हळ्ळेले गादि   अवतार घेणें - धरणें   केतकीचें पानबाई की की   नक्कारखानेमें तूती की आवाज   नवरा मरो की नवरी मरो, उपाध्यास दक्षिणेचे कारण   संगत-संगत संतन की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   हाकाहाक or की   हाकाहांक-की   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   की पिठाचे प्रकार सतरा   आपघर की बापघर   नानक (कहे) नन्हे होईजे जैसी दूब, और घांस जर जात है दूब खूब की खूब   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   अशी लेक हवई, की घरोघर जांवई   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   घरी एकाचा स्‍वभाव वाकडा, की सर्व कुटुंबाचा बखेडा   पाठी ना पोटी: दारीं लागली कांटी   खाटक-की-खाटीक   गाढव माजला की तो अखेर आपलेंच मूत पितो   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   लेजे दान की दीजे प्राण   घातक or की   समुद्राला झुरळाची गरज लागते-लागली   जीवु गोडु की गोड गोड   भडभुंजा-भडभुंजे की लडकी और केसरका टिकला   हें गांवजेवण नव्हे, की घेतला थाळातांब्‍या नि चालला जेवायला   आईचें दूध की गायीचें दूध   समुद्राला कोरड पडली, आणि सूर्याला आग लागली   अशी मुलगी फटाकडी की नवर्‍याला गाभण करील   धन्याची घोडी उधळली, मनाला चुटपुट लागली   दुसर्‍याचे बायकोला लुगडें नेसवून (चोळी लुगडें करुन) फळ काय   अजून अंगठ्याला आग लागली नाहीं   शून्यमस्तक or की   कुटुर्‍यांची चोळी   घातक or की   जावळ   तीनतुकड्यांची चोळी   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP