Dictionaries | References

इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी

मनुष्याने आपल्या आवडी निवडी आपल्या ताब्यात ठेवाव्या व मितव्ययी असावें
उधळमाधळ करूं नये. म्हणजे कधी अडचण येत नाही.

Related Words

इच्छा   थोडा   इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी   निर्वाह खर्च   आदाय (अ. दा) पाहून खर्च करावा   परवशता शतगुणें करी जाच   टका करी कामकाज   खर्च लागे निरंतर, मिळकतीस नाही आधार   कोठल्‍या कोठें तिसर्‍या घरीं, कमळी आकांत करी   इच्छा तसे फळ   जेथे बुद्धीचे बळ, तेथें इच्छा नमून राहे   नाम बडा, दरसन थोडा   गांडींत नाहों गू, कावळ्याला करी कू कू (कावळ्याला आमंत्रण)   दंत भग्न होत, इच्छा नाहीं जात   मोठयाची मोठी इच्छा   सासू नाहीं घरीं आणि नणंद जाच करी   करी गुळाचा गणपति, माशा येऊनियां खाती   कृपण धन रक्षण करी, उदार त्‍याचें स्‍वरूप करी   दाम करी काम, बिबी करी सलास   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   जिकडे पुढा, तिकडे मुलुख थोडा   वकूफ-वकूफ थोडा व दिमाख बडा   बाष्कळ जमा व पुष्कळ खर्च   संकल्प-संकल्प आणि सिद्धि यांच्यामध्यें परमेराची इच्छा ठभी असते   देना थोडा, दिलासा बहुत   मोठा घोडा, मस्तीवान थोडा   उत्कट इच्छा   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   सर्व सुख नाहीं कोणाला, उगाच करी वल्गनैला   चहाडखोर न आदरी, विंचवापरी दूर करी   असाध्य असल्यावरी, कार्यी प्रयत्‍न न करी   पुस आणि करी हुस्स   जिव्हा करी चहाडी आणि पायीं पडे बिडी   जो असे अविचारी, तो काय न करी   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   मांजर करी एकादशी, उंदीर मारून भरी कुशी   रिकाम्या मनासैतान करी कारखाना   जें होय सहजानें, तें न करी जुलुमानें   करी मला, होई तुला   अवघा नाश झाल्यावरी, मग उपाय काय करी   आपल्या दुष्ट गुणें, आपल्याला करी उणें   अल्प खाणेंपिणें करी, मग जाणे नलगे वैद्या घरीं   चालते काळीं संग्रह करी, विपत्ति काळी उपयोगी भारी   दुसरा उपकार करी ते स्मर, आपले विसर   झाल्‍यावर पोट भरी, बरवें गायन करी   एक करी अपराध, दुज्या लाविती बाध   अति साहसें युद्ध करी पण यश देणार श्रीहरी   वरवर आर्जव करी, घार त्याचे अंतरीं   तापलिया तेला बावन चंदन। बुंदें एक क्षण शीतळ करी।।   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP