Dictionaries | References

ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी


ईश्र्वराची लीला अगाध आहे. नारळाभोवती टणक करवंटी असतां आत पाणी कसे तयार होते, जसे आपणास कळत नाही त्‍याप्रमाणें ईश्र्वराच्या अनेक कृतींचा उलगडा आपणास करतां येत नाही.

Related Words

पालथ्या घागरीवर पाणी   पाणी मुरणें   गळ्याशीं पाणी लागणें   पालथ्या घागरीवर (घडयावर) पाणी ओतणें   देवाची करणी, नारळांत पाणी   बोली मानभावाची, करणी कसाबाजी   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   दाट झालें पाणी घाल, पातळ झालें पीठ घाल   वळणाचें पाणी वळणानिंच जाईल   नांवावर पाणी घालणें   फुगीचां -पाणी तां फुगीचां पण झर ती झर   डोळ्याला पाणी येणें   वळचणीचें पाणी आढयाला जात नाहीं   डोक्‍यावरून पाणी जाणें-फिरणें   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   आडवें पाणी   कांठीने पाणी शिंपणें-शेंदणें   डोळ्यांना पाणी आणणें   जन्मा आला हेला, पाणी वाहतां (वाहतां) मेला   हिंगे-हिंगे तांब्या तिंगे पाणी, तुम्ही ही ध्यान मले ही द्या   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   पालथ्‍या घड्यावर पाणी   उधानाचें पाणी   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   कासोट्याचें पाणी प्यावया जोगा   हाडांचा चुना-चुरा-हाडांचा चूर-हाडांचीं काडें-हाडांचें पाणी, मणी-हाडांच्या फुंकण्या करणें होणें   डोळ्यांत पाणी येणें   काळाची करणी कडू असते   बोल बोलतां वाटे सोपें । करणी करतां टीर कांपे ॥   जेवढी करणी, तेवढी भरणी   करणी न धरणी, आणि बोलण्याची सुरणी   बोंब रावणाची आणि करणी करटाची   माय मेली बाळपणीं, स्त्री तरुणपणीं, पुत्र वृद्धपणीं विचित्र आहे करणी   देवाची करणी, राक्षस मारिले माकडांनी   नांव सगुणाबाई, पण करणी क्रव्यादेची   हातावर पाणी पडणें   तांबडें पाणी   हाडाचा मणी, रक्ताचें पाणी   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   भांगाचें पाणी   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   निकल गया पाणी, सुखी रहो भवानी   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   आडवें पाणी   आळशाला ऊन पाणी   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   तांबडें पाणी   पाणी पाणी करणें   पोटाचें पाणी होणें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   हाडांचा चुना-चुरा-हाडांचा चूर-हाडांचीं काडें-हाडांचें पाणी, मणी-हाडांच्या फुंकण्या करणें होणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP