Dictionaries | References

उकड

boiled in preparation for मोदक, पोळी, and similar things. उ0 तिंबणें To knead rice after well soaking or wetting it.
ukaḍa ad Asquat. v बस.
 स्त्री. 
क्रि.वि.  उकिडवा ; उकिरडा ; मांडी न घालतां . ( क्रि० बसणें ). म्हणौनि उकड बैसोनि . - पंच १ . ११ .
मोदक वगैरे करण्याकरितां शिजवून केलेलें तांदूळ वगैरेंचे पीठ . ( क्रि० तिंबणें ): - वि . उकडलेला ; शिजविलेला . [ उकडणें ; सं . उत्क्कथ ]
०आंबा   उकडांबा - पु . पाडाचा आंबा उकडून तोंडीं लावण्यासाठीं करतात तो ; तो बरेच दिवस टिकावा म्हणून पाणखारांत घालून ठेवितात .
०गरे  पु. अव . गरे शिजवून उकडून भाजी करतात ती . फणस जून असला म्हणजे त्याची अशी भाजी करितात . - गृशि १ . २०४ .
०पीठ  न. तांदळाचें वगैरे उकडलेलें पीठ .
०पेंडी  स्त्री. ( ना . ) रव्याला फोडणी देऊन तयार केलेलें एक रुचकर खाद्य . [ तुल० का . उप्पिट्टु = खारा सांजा ]
०पोळी  स्त्री. उकडींत गव्हाच्या सांजाचें पुरण घालून केलेली पोळी .
०रस्सा  पु. मांस , हाडें वगैरेपासून तयार केलेला रस्सा . - गृशि २ . ४९ .
०लोणचें  न. उकडलेल्या लिंबांचें लोणचें , मिरच्या इ
००हंडी  स्त्री. 
पावटे , भुईमूग वगैरेंच्या ओल्या शेंगा एका मडक्यांत घालून तें पालथें भूईवर ठेवून त्यावर विस्तव पेटवून उकडतात ती .
स्वैपाकांत भांडें उलटें करुन उकडण्याची एक पध्दत . उकडीचे मोदक - पु . अव . नारळाचा कीस काढून , त्यांत साखर घालून तें पुरण तांदळाच्या पिठाची उकड तयार करुन तिच्या पापडींत घालून उकडून तयार केलेला एक पदार्थ .
 f  Flour boiled in preparation for मोदक, &c.
ad   Asquat.

Related Words

उकड   उकड   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP