Dictionaries | References

उकळी

ना.  आधण , कड , कढ ;
ना.  आंच , उत्कट इच्छा , उत्कंठा , उमाळा ;
ना.  आवेग , उर्मी , उसळी .
v ये.
 स्त्री. 
उकळण्याची क्रिया ; कढ ; अधण . ( क्रि० फुटणें ; येणें ).
उमाळा ; उत्कट इच्छा ; उत्कंठा ; आंच . ब्रह्मा उपजला नाभिकमळीं । त्याच्या मनीं सृष्टीची उकळी । म्हणोनि प्रथम पुत्र मानस उपजले - यथादि १० . १५७ .
प्रेम , दु : ख , राग इत्यादि मनोविकारांचा उद्रेक किंवा भरतें येणें ; उमाळा . ( क्रि० फुटणें ; येणें ). रामकृष्णरंगीं रसना रंगली । अमृतउकळी नाम तुझें । - तुगा २५०२ .
वाहणारें पाणी अडलें असतां होणारी अवस्था ; लाटा ; पाण्याची खळबळ . वळणें वांकणें भोंवरे । उकळ्या तरंग झरे । - दा ११ . ७ . ३ . [ सं . उत + कल ; उत्कलिका ]
उकळी फुटणें
ज्याप्रमाणें पाण्याला आधण आले असतां आतून जोराने बुडबुडे वर येतात त्याप्रमाणें एखाद्या मनोविकाराचा जोराने प्रादुर्भाव होणें. ‘युवराजाचे दर्शन होताच लोकांना आनंदाची उकळी फुटली.’
 f  Ebullition. A sudden ardour. Swelling over.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP