Dictionaries | References

उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील


कोणाच्याहि कचाटीत न सापडणार्‍या मनुष्यास म्हणतात. कितीहि अडचणीत किंवा पेचात सापडला तरी जो दाद देत नाही अशा लबाड मनुष्यास म्हणतात.

Related Words

दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   मनुष्य पाहून शब्द टाकावा व झाड पाहून घाव टाकावा   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   माळीण रुसली तर फुलेंच घेईना   गरीबानें खाल्‍ले तर पोटाकरितां, पण श्रीमंतानें खाल्‍ले तर औषधाकरितां   असेल दाम तर उचललें (उरकले) काम   सखू-सखू पाठ घांसली तर घासूं पण खंडीचा तोटा कसा सोसूं   नातें एकपट तर प्रेम दुप्पट   उडी नाही तर बुडी   चाखलें नाहीं, पण देखलें तर असेल   सात सवाईनें   सात लुगडीं सदा उघडी   बायको शहाणी असली तर संसार, नाहींतर विपचार   सात गांठी देऊन ठेवणें   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   धरलें तर चावतें नी सोडलें तर अंगावर येतें   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   कुणाला कशाचें, तर बलुत्‍याला पशाचें   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   शेतकरी सुखी तर जग सुखी   दोनय्‍ चुली सारख्यो तर मायधुवो लाडक्यो   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   गूळ घातला तितका गोड   घशांत हात घातला, परंतु सुका   मागल्या सात जन्मांचे वैर साधणें   कुर्‍हाडीचा घाव खोट्याचे कपाळीं   झाड बघून घाव घालावा   एक घाव कीं दोन तुकडे   पिकेल डोण तर खाईल (ऐकेल) कोण   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   आमच्या कानी सात बाळ्या   व्हावा-व्हावा चांद नाहीं तर राहावें वांझ   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   पिकेल डोण, तर खाईल कोण   भूषण-भूषण भारी अन् बटव्यांत गारी (वाजवून पाहिलें तर खळखळ सारी)   असतील शितें तर मिळतील भुतें   पडेल हस्त, तर पिकेल मस्त   देईल दाता, तर खाईल मागता   असा लेक (मुलगा) दाणा तर घरोघर (माझ्या) सुना   पडेल हस्त तर कुळंबी मस्त   सगळे पालखीपदस्थ होतील तर भोई कोण होईल?   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   पुरुष ही परमेश्वराची कीर्ति तर स्त्री ही परमेश्वराची प्रत्यक्ष मूर्ति आहे   सुसरीणबाई तुझी पाठ कशी? तर कापसाची मोट तशी   पडल्या कृत्तिका रोहिणी, तर मृत गेला शयनीं   सर्पाला दूध पाजिलें तर विषच ओकणार   मोठयानें धरलें तर करुं द्यावें कीं जीव द्यावा?   आब आयलो म्हुण रेड्या पानो ओढलो तर दुध येता?   आंब्यावर धोंडा मारून पाहूं, लागला तर लागला नाहीं तर नाहीं   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   कां तर   कांहो काजी दुबळे तर म्हणे गांवाची काळजी   किडे (कीड) मुंगी खाई, तर तारूं सलामत जाई   गांडीवर घाव घेणें   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   घाव   घाव देणें   टांकी घाय साहे। पाषण देव झाला आहे।। टांकीचे घाव सोसल्‍याविना देवकळा-देवपण येत नाही   डोळा तर फुटूं नये आणि काडी तर मोडूं नये   तिखट आहे तर मीठ नाहीं, मीठ आहे तर तिखट नाहीं   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   लागल्या मघा तर सांधीकोनीं हगा, न लागल्या मघा तर ढगाकडे बघा   श्रीमंतानीं गू खाल्ला तर औषधासाठीं व गरिबांनीं खाल्ला तर पोटासाठीं   सात   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP