Dictionaries | References

उचलून पाणी


 न. उंसाला किंवा एखाद्या पिकाला दुसर्‍या ठिकाणाहून वरुन पाणी देण्याचा प्रकार .

Related Words

पालथ्या घागरीवर पाणी   पाणी मुरणें   गळ्याशीं पाणी लागणें   पालथ्या घागरीवर (घडयावर) पाणी ओतणें   चालत्‍या मुलाला उचलून कडेवर घेणें   पाणी मरणें   दाट झालें पाणी घाल, पातळ झालें पीठ घाल   वळणाचें पाणी वळणानिंच जाईल   नांवावर पाणी घालणें   पाणी(देखील) न घोटणें   फुगीचां -पाणी तां फुगीचां पण झर ती झर   डोळ्याला पाणी येणें   वळचणीचें पाणी आढयाला जात नाहीं   देवाची करणी, नारळांत पाणी   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   डोक्‍यावरून पाणी जाणें-फिरणें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   कांठीने पाणी शिंपणें-शेंदणें   जन्मा आला हेला, पाणी वाहतां (वाहतां) मेला   डोळ्यांना पाणी आणणें   आडवें पाणी   रुखा सुखा खायके थंडा पाणी पी, न देख पराश्यां चोपडीया न तरसानोजी   उचलून देणें   हिंगे-हिंगे तांब्या तिंगे पाणी, तुम्ही ही ध्यान मले ही द्या   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   पतीवर पाणी पडणें   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   पालथ्‍या घड्यावर पाणी   उधानाचें पाणी   कासोट्याचें पाणी प्यावया जोगा   हाडांचा चुना-चुरा-हाडांचा चूर-हाडांचीं काडें-हाडांचें पाणी, मणी-हाडांच्या फुंकण्या करणें होणें   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   डोळ्यांत पाणी येणें   (अंगचें) पाणी दाखविणें   (बेल) भंडारा उचलून देणें   हाडाचा मणी, रक्ताचें पाणी   तांबडें पाणी   हातावर पाणी पडणें   भांगाचें पाणी   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   निकल गया पाणी, सुखी रहो भवानी   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   अंगाचें पाणी   गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आडवें पाणी   आळशाला ऊन पाणी   उचलून आपटणें   उचलून जाणें-येणें   उचलून देणें   उचलून धरणें   उचलून बोलणें-गोष्टी सांगणें   (एखाद्याला) उचलून धरणें   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   चालत्‍या मुलाला उचलून कडेवर घेणें   तांबडें पाणी   पैजेचा विडा उचलणें-उचलून देणें   पाऊल उचलणें, उचलून चालणे   पाणी पाणी करणें   पोटाचें पाणी होणें   (बेल) भंडारा उचलून देणें   वाळूंत मुतलें, फेस ना पाणी   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   हाडांचा चुना-चुरा-हाडांचा चूर-हाडांचीं काडें-हाडांचें पाणी, मणी-हाडांच्या फुंकण्या करणें होणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP