Dictionaries | References

उडत्या पांखराचें मेज करणारा


A term for a clever fellow.

Related Words

मेज   बिंदु-बिंदुचा सिंधु करणारा   उडत्या पांखराचें मेज करणारा   मेज-मेज मांडप   उडत्या पांखराची पिसें (पराशेटे) मोजणारा   (गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप   दगा, ठकपणा (करणारा), त्यांना असते बहुधा त्वरा   सावली-सावली करणारा   मेज-मेजणी-मेजणें   पिसाचा कावळा करणारा   राखण न करणारा कुत्रा, निकामी बैल व भारभूत झालेला मनुष्य हे नेहमीं कुटुंबाचे शत्रु आहेत   उडत्या पाखराची पिलें, सार्‍या दिशेला धांवली   बिंदुचा सिंधु करणारा   उडत्या पाखराचीं पिसें मोजणारा   वाघाची शिकार करणारा वाघाच्या हातूनच मरावयाचा व महापुरांत पोहणारा कधींतरी पाण्यांत बुडूनच मरावयाचा   उडत्या पांखराचें मेज करणारा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP