Dictionaries | References

उत्कट इच्छा

See also:  UTSAVA , आवड , उत्सव , उत्साव , उत्साह , गुलहवस , गुलहौस , हौस
ना.  गोडी , छंद , नाद .

Related Words

इच्छा   उत्कट   अमित - अमित इच्छा न धराव्या, आपुले अंगीं जिरवाव्या   द्रव्यापरी इच्छा, इच्छेपुरतें धन   इच्छा कमी ठेविती, अगत्य थोडी लागती   आपली इच्छा हुकमी धरी, ती ज्ञानवृद्धीपेक्षां बरी   इच्छा बुद्धीविन आंधळी   उत्कट इच्छा   इच्छा तसे फळ   जेथे बुद्धीचे बळ, तेथें इच्छा नमून राहे   इच्छा तेथे मार्ग   ओठावरचे जांभूळ तोंडात पडण्याची इच्छा   मोठयाची मोठी इच्छा   इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी   दंत भग्न होत, इच्छा नाहीं जात   असतांना निर्धनी, थोर इच्छा धरी मनी   धैर्यावांचून प्राप्तीची इच्छा खोटी   ईश्र्वरी इच्छा   जो बहु इच्छा करतो, तो अडचणीत पडतो   ऋतु प्राप्त झाल्यावरी पतीची इच्छा लागे   दृष्टीस पडतां नावडे, इच्छा न होय त्याकडे   संकल्प-संकल्प आणि सिद्धि यांच्यामध्यें परमेराची इच्छा ठभी असते   उत्तम मुलाची इच्छा करी, तिजसारखी दुष्ट नसे दुसरी   इच्छा करी पुत्राची, तो हानि झाली भर्त्याची   इच्छा सरळपणाची, सरळ वाट ती नीतीची   इच्छा काय आणि झाले काय   जन्म ज्‍याचा नीच उदरीं, त्‍यापासून सुखाची इच्छा धरी   असतांना निर्धनी, थोर इच्छा धरी मनी   इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी   ओठावरचे जांभूळ तोंडात पडण्याची इच्छा   दंत भग्न होत, इच्छा नाहीं जात   मोठयाची मोठी इच्छा   उत्कट इच्छा   अमित - अमित इच्छा न धराव्या, आपुले अंगीं जिरवाव्या   आपली इच्छा हुकमी धरी, ती ज्ञानवृद्धीपेक्षां बरी   इच्छा कमी ठेविती, अगत्य थोडी लागती   इच्छा करी पुत्राची, तो हानि झाली भर्त्याची   इच्छा काय आणि झाले काय   इच्छा तेथे मार्ग   इच्छा तसे फळ   इच्छा बुद्धीविन आंधळी   इच्छा सरळपणाची, सरळ वाट ती नीतीची   उत्तम मुलाची इच्छा करी, तिजसारखी दुष्ट नसे दुसरी   ऋतु प्राप्त झाल्यावरी पतीची इच्छा लागे   जेथे बुद्धीचे बळ, तेथें इच्छा नमून राहे   जन्म ज्‍याचा नीच उदरीं, त्‍यापासून सुखाची इच्छा धरी   जो बहु इच्छा करतो, तो अडचणीत पडतो   द्रव्यापरी इच्छा, इच्छेपुरतें धन   दृष्टीस पडतां नावडे, इच्छा न होय त्याकडे   धैर्यावांचून प्राप्तीची इच्छा खोटी   अमित - अमित इच्छा न धराव्या, आपुले अंगीं जिरवाव्या   असतांना निर्धनी, थोर इच्छा धरी मनी   आपली इच्छा हुकमी धरी, ती ज्ञानवृद्धीपेक्षां बरी   इच्छा   इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी   इच्छा कमी ठेविती, अगत्य थोडी लागती   इच्छा करी पुत्राची, तो हानि झाली भर्त्याची   इच्छा काय आणि झाले काय   इच्छा तेथे मार्ग   इच्छा तसे फळ   इच्छा बुद्धीविन आंधळी   इच्छा सरळपणाची, सरळ वाट ती नीतीची   ईश्र्वरी इच्छा   उत्तम मुलाची इच्छा करी, तिजसारखी दुष्ट नसे दुसरी   ऋतु प्राप्त झाल्यावरी पतीची इच्छा लागे   ओठावरचे जांभूळ तोंडात पडण्याची इच्छा   जेथे बुद्धीचे बळ, तेथें इच्छा नमून राहे   जन्म ज्‍याचा नीच उदरीं, त्‍यापासून सुखाची इच्छा धरी   जो बहु इच्छा करतो, तो अडचणीत पडतो   दंत भग्न होत, इच्छा नाहीं जात   द्रव्यापरी इच्छा, इच्छेपुरतें धन   दृष्टीस पडतां नावडे, इच्छा न होय त्याकडे   धैर्यावांचून प्राप्तीची इच्छा खोटी   मोठयाची मोठी इच्छा   संकल्प-संकल्प आणि सिद्धि यांच्यामध्यें परमेराची इच्छा ठभी असते   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP