Dictionaries | References

उद्योगाचें निशाण भगवंताचे हातीं, निर्बळाला रात्रंदिवस खंती

जो मनुष्य उद्योग करतो त्याला परमेश्र्वर साहाय्य करून योग्य मार्गाने नेतो व त्याचा सव जयजयकार होतो. जो स्वतःलाच अपात्र समजून उद्योग करीत नाही त्याला रात्रंदिवस सर्व प्रकारची काळजी करावी लागते.

Related Words

हातीं पायीं येणें   एखाद्याच्या हातीं शेंडी सापडणें-गुंतणें   हातीं पायीं जीभा फुटणें   म्हैस-ज्याचे हातीं काठी त्याची म्हैस   पिशाच्या हातांत-हातीं कोलती   हातीं धोंडे घेणें   नांवग्रहण (निशाण) ठाऊक नसणें   (हातावर-हातीं) गूळाखोबरे देणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   रिकामी टवळी, हातीं नाहीं डवली   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   बहिर्‍याचे हातीं, अंधळ्याची काठी   निशाण पोंचविणें   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   हातीं भोपळा घेणें-देणें   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   हातीं आला, तो लाभ झाला   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   सासू-सासू गेली-मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   शेंडी हातीं येणें-जाणें   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   अविद्वानाचे हातीं, शहाणे शिकूनिया जाती   स्नानसंध्येच कंटाळा, हातीं सोंगटीचा-सोंगटयांचा चाळा   वस्तु-वस्तूची नाहीं माहिती, असून काय मूर्खाला हातीं   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   द्रव्य येतां मूर्खा हातीं, मूर्खपणा वाढे अती   हातीं धरलं तर रोडकं आणि डोई धरलं तर बोडकं   हातीं पायीं ठेवणें-धावणें-येणें-रेवणें   कांरे महारा उताणा, तर म्‍हणे हातीं दीड आणा   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   भेर्‍याच्या लाती, अंधळया हातीं काठी   रागाच्या हातीं देणें   हातीं लागली चेड आणि घर मांडवाची मेढ   हातीं काम, मुखीं नाम   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP