Dictionaries | References

उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें


आपण एखाद्यावर उपकार केला असतां त्याची वाच्यता करणें किंवा बढाई सांगणें हे उथळ मनाचे लक्षण आहे.

Related Words

उपकार   फरक-फरक करणें   उभा करणें   वळतें करणें   आर्ये करणें   वखवख-वखवख करणें   स्वतः-स्वतःची स्वतः पूजा करणें   सार-सार करणें   नांव न घेणें   मखलाशी-मखलाशी करणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   चुना पानाला न लागणें   फलटणी पारायण करणें   पैंबदी करणें   नवा जुना करणें   खाऊन खाऊन गोबर करणें   बोट-बोट करणें-दाखविणें   सात पांच करणें   बाकी न ठेवणें   बरबाद-बरबाद करणें   बाजार करणें   भवति न भवति   शिक्का-शिक्का मोर्तब करणें   देखली बुधी करणें   मूठ दाबणें-चेपणें-गार करणें-भरणें   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   तृणाची शेज करणें   मांडीचे उसे करणें   घराचे घरकुल करणें   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   (वर) पुष्पांजलि करणें-देणें   लवणभंजन करणें   बडे लोकांचें मागणें, गरिबांस संकुचित करणें   गोठाण्यावरच्या गाई, गवळी मारतो बढाई   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   शब्द खालीं पडूं न देणें   दोन जिवांचा निवाडा करणें   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   मोकळा-मोकळा कंठ करणें-करुन रडणें   खितखित करणें   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   ठयां करणें   उखाणा सांगणें   दैना-दैना भाकणें-दाखविणें-सांगणें   बढाइकी or बढाई   मढयास शृंगार नाहीं, रयतेला उपकार नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP