Dictionaries | References

उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो

जो मनुष्य जगाच्या राहाटीच्याविरूद्ध वर्तन करतो त्याला सर्व लोक नांवे ठेवतात.

Related Words

चतुर राहतो निजाधीन, मूर्ख असतो पराधीन   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   पोटांत नाहीं वाढ अन्‌ जीव करतो लाड   मूर्ख हा कचितच उपदेशाचा स्वीकार करतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   चतुराईने शहाणे आणि क्रोधाने मूर्ख वागती   तो   अभिमानाचे मागोमाग, द्वेष करतो पाठलाग   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   नामदार तो नम्र फार   तळें राखील तो पाणी चाखील   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   मूल सैल सोडला, मूर्ख झाला   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   गोड करतां भाषण, मूर्ख होय हर्षायमान   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   मन नाहीं राजी, तो क्या करेगा काजी   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   चांगला दिसतो वरवर, वाईट असून अंतरीं   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   आपण भला तो जग भला   जो चढेल, तो पडेल   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   अबोलका - अबोलका दिसतो तो खोल घातक असतो   आपण करील तें काम, गांठी असेल तो दाम   आपली पत घालवितो, तो जिवंत असून मेला दिसतो   ऊंस बाहेर दिसतो काळा, आंत रसाचा आगळा   करणी करतां न दिसे कुणा, मागुन दिसतो केंविलवाणा   कोण जाणे खरें खोटें, जग चाले उफराटें   गाढव भार वाहतो, सिंह हिंसा करतो   चाकरास भितो, तो चाकराहून कमी दिसतो   चांगले खातो पितो, तो काम चांगलें करतो   चांगला दिसतो वरवर, वाईट असून अंतरीं   चांगला स्‍वभाव चतुराईवीण, दिसतो अज्ञान दशेप्रमाण   चांदीचा जोडा लोखंडास नरम करतो   चोरी करून श्रीमंत होतो, तो चोर असून साव दिसतो   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जो ईश्र्वरास मानतो, तो धर्मात्‍मा असतो   जो तो   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   जो हरघडी शपथ घेतो, तो घातच करतो   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   तो   दुरुन बगळा दिसतो साधा, आंत कपाटाची बाधा   दारूच्या कैफांत गुंगतो, तो पशूसारखा दिसतो   दिसतो मोठा, अकलेचा तोटा   पैशावांचून खोटें, सगळें होतें उफराटें   मध्यान्ह समयीं आला कोणी, तरी तो विष्णु-समान मानी   मूर्ख   मूर्ख हा कचितच उपदेशाचा स्वीकार करतो   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   राखील तो चाखील   राव करणार-करीत नाहीं तें गांव करतो   (समग्र) ग्रंथ पाहिल्‍यावीण । उगाच ठेवी जो दूषण तो एक मूर्ख   हात (ता-तो) फळी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP