Dictionaries | References

उरी डोंगर घेणें


१. कठिण काम स्वीकारणें
एखादी मोठी जबाबदारी पतकरणें. २. फार श्रम करणें
अत्यंत कष्टाचे काम करणें. ‘उरी डोंगर नि शिरीं कांटे’ अशी म्हण आहे.

Related Words

डोईवर घेणें   उरी डोंगर घेणें   घुणा घेणें   कान धरून-पिळून घेणें   पिचुंडया बांधणें-बांधून घेणें   घर घेणें   इकडचा-ला-इकडचा डोंगर तिकडे (इकडे) करणें   मरमर-मरमर घेणें   चालता घेणें   झाडा घेणें   दिवाणाचें तेल पदरांत घेणें   दैवानें धांव घेणें-करणें   नमने घेणें   फुलवणें-फुलवून काम करुन घेणें   चिखलांत-गुवांत धोंडा टाकून अंगावर उडवून घेणें   ओपून घेणें   नरक अंगावर घेणें   आपले हातानें आपले पायावर दगड पाडून घेणें   आपल्या पायावर आपणच कुर्‍हाड (गोटा-धोंडा) मारून घेणें   जिभेला चिमटा घेणें   बसकण-बसकण घेणें   अंगांत गुंगी येणें,वारें घेणें,शिरणें   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   तापल्‍या तव्यावर (पोळी-भाकरी) भाजून घेणें   देवानें ओढ घेणें   अवतार घेणें - धरणें   दिवस घेणें   मनाला लावून घेणें   देणें कुसळाचें आणि घेणें मुसळाचें   शेव घेणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   वारें घेणें   दारूचा कैफ करणें, बळें वेड घेणें   घे सुरी घाल उरी   अढेवेढे घेणें   हातीं भोपळा घेणें-देणें   जन्माचा पाटा वरवंटा घेणें   कलम बरे जमिनीतून घेणें, कन्या चांगले कुळांतून करणें   परीक्षा घेणें   लळतें घेणें   चौपदरी घेणें   देणें घेणें रोम, माझ्या कामाला झोंब   जिवाचा घोट घेणें   नरोटी हातांत घेणें-येणें   आडविहिर करून घेणें   प्रीतीची बाई खांद्यावर घेणें   झोळी घेणें   प्याला पिणें-घेणें   धूर घेणें   घेणें दोषाचा अनुभव, हा मूर्खाचा स्‍वभाव   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP