Dictionaries | References

ऊन खाण्यानें तोंड जळते, थंड करून खा

ऊन ऊन पदार्थ खाल्ला असतां तोंड भाजते याकरितां तो निवेपर्यंत थांबावे
कोणतेहि काम सावकाश करावें
उतावीळपणानें कोणतीहि गोष्ट करू नये, दमाने घेत जावें.

Related Words

वापसें वापश्याचें ऊन   ऊन तापणें-ताबणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   तोंड भरुन-तोंडात साखर घालणें   याहो मुंगळोजी? गूळ खा   होरइतु चोयता होकलें तोंड, पुरोहितु चोयता दक्षिणे तोंड   ऊन पडले असतां वाळवण घातले पाहिजे   खापरांत मुतून तोंड पहा   खाऊन पिऊन ओढळ, सदा तोंड धुवून निढळ   काम करतल्‍याची फाट आनी जेवतल्‍याचे तोंड पळौं नाका   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   खा खा सुटणें   जेथें प्रतिष्‍ठा मिळवावी, तेथे अप्रतिष्‍ठा न करून घ्‍यावी   चोरा सैल दोरी देणें, आपला घात करून घेणें   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   उडतें ऊन   खा करणें   करून चुकणें-टाकणें   नाक धरल्यास-दाबल्यास तोंड उघडणें   उंच टांक करून चालणें   खाऊन दिवस न काढावे, नांव रूप करून दाखवावे   कानपूर ओस करून बसणें   गळा मोठा करून रडणें   ऊन उकिरड्यावर पडले म्हणून सूर्यास बाधत नाही   मायेचें तोंड खालीं-निराळें   उजळ माथा (तोंड) होणें   कुत्र्याचे तोंड   जीभ चावणें-चावलीशी करून बोलणें   ओलें जळते आणि वाळलेंहि जळतें   तालुका-खा   करा सेवा, खा मेवा   नवशिका or खा   कामांत काम करून घेणें-उरकणें   हगवणीची गांड, तंबाकूचें तोंड   आपली भाकरी पण आड करून खावी   उन्हांतून करून येतो सुरापान, त्याचे क्रोधाचे नाही प्रमाण   हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   गांडीत घर करून पादाक अळशीकचे न्हंय   चोराची आई मडक्‍यांत तोंड घालून रडे   आपलें तोंड आपल्यास आरशावांचून दिसत नाहीं   दाढीला आग लाविती, नास करून घेती   तोंड घालणे   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   आडविहिर करून घेणें   दुधानें तोंड भाजलें म्हणजे मांजर ताक सुद्धा फुंकून पितें   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   प्रसंगाला तोंड देणें   महागाई-महागाईची पाहावी गांड पण सस्ताईचें न पहावें तोंड   जळते घराची वांसोटी, चोराजवळची लंगोटी. जळत्‍या घराचा वांसा, नादराचा एक पैसा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP