Dictionaries | References

एका गांडिक दोन सूळ नात

(गो.) चांगल्याप्रमाणें वाईटसुद्धां एखादे वेळी भोगणें अवश्य आहे, अशा समजूतीनें माणूस स्वतःचा धिम्मेपणा वरील म्हणीने व्यक्त करतो. बिकट परिस्थितीला समाधानानें तोंड देणें चांगले.

Related Words

एका अंगावर असणें   उपट सूळ खांद्यावर घेणें   नात तशी पोती, खाण तशी माती   एका दगडानें दोन पक्षी पाडणें   एका ओढीनें   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   एका   एका पायावर तयार असणें   दोन बायकांचा दादला आणि सुख नाही जिवाला   साधूसे साधू मिले तो होय दोन दोन बाता   दोन बायलांये घोव मधी हुमकलता   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   दोन तोबे खाऊंगा और एक मेंढी लेउंगा   स्वर्ग दोन बोटें उरणें   (दोन) पाटया टाकणें   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   एका नावेत बसणें   दोन व्हडयाचेर पाय दवरप   एका डोळयांत लोणी आणि एका डोळयांत चुना घालणें   एका घराची सात घरें, कार्‍या नार्‍याचें झालें बरें   अभाळ डोक्याला लागणें - दोन बोटें उरणें - ठसठसा लागणें - ठेंगणें दिसणें - ठेंगणें होणें - टेंकणें   एका कानीं ऐकणें, दुसर्‍या कानीं सोडणें   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   एका पायावर तयार-सिद्ध असणें   दोन पैच्या भाजीस तीन पैचा हेल   माकड गेलें लुटी आणि आणल्या दोन मुठी   खाऊन पिऊन दोन पैसे बाळगून असणें   एका दोन चांगले   पाण्यांत काठी मारली तर कां दोन जागा होईल? पाण्यांत काठी मारली तर दोन होत नाहींत   दोन आण्याची चट्टीपट्टी, बारा आण्याची मलमपट्टी   एका एकवीस, पांचा पंचीस   एका दिव्याखालीं दहाजण नांदणें   एक घाव कीं दोन तुकडे   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   उदकार माल्ल्य़ार दोन जातात व्हव?   लोकाचे दोन पैसे देणें, फेड करूं कशानें   एका लग्नाक बारा विघ्नें   वाहत्या घोडयावर दोन गोणी जास्त   एक भय दोन जागा असतें   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   एका जिभेनें साखर खाणें किंवा विष्टा खाणें   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   काडी मोडून दोन तुकडे   एका कानाजवळ पगडी घाल पण चालीनें चाल   बहुत मिळती पिपीलिका । प्राण घेती सर्पा एका ॥   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   दोन वेळा काम केलें सहज होतें चांगलें   एका व्यसनास लागे, दोघांचे पोट भागे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP