Dictionaries | References

एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता

(गो.) एका चुकीनें गांवहि जळतो, एका तडाख्यानें जीवहि जातो.

Related Words

एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एक ओढ   एक पंथ (और) दो काज   एक तोंड करणें   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   सो शाने एक मत्त   एका म्यानांत दोन सुर्‍या राहात नाहींत   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   एका पेण्यान घर शिवप   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   एका देवा केशवा, दूसरा देव नसावा   एका पायावर तयार-सिद्ध असणें   एका कानीं ऐकणें, दुसर्‍या कानीं सोडणें   एका काठीनें हांकणें   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   संवयेचो हात तॉंणा वता   एका गांडिक दोन सूळ नात   एका कानावर पगडी, घरी रांड (बाईल) उघडी   एका दिवसाचें सुख, त्याचें दुणें होय दुःख   एका खड्यावर बारा भिंती रचणें   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   एका लग्नाक बारा विघ्नें   भूत आणि भीति एक गांवची   एक हमाममे, सब् नंगे   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक जीव सदाशिव   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP