Dictionaries | References

एका पेण्यान घर शिवप

(गो.) एका पेंढीने घर शिवणें. म्हणजे १. थोड्याशा साधनांनी काम करूं बघणें. जवळ फारशी पुंजी नसता मोठे कार्य अंगावर घेणें. २. एका सपाट्यांत काम संपविणें.

Related Words

घर घेणें   एका अंगावर असणें   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   घर चालविणें   एका   एका पायावर तयार असणें   सांकड -घर सांकड, बाईल माकड   घर फिरलें कीं घराचे वांसे फिरतात   घर सान जाल्‍ले तरी मन होड आस का   मुद्दलाचें घर व्याजांत जातें   घर विकत घेऊन राही, बांधण्यांत नफा नाहीं   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   एका दगडानें दोन पक्षी पाडणें   असेंच म्हणगे म्हातारे, घर घेतले मेल्यानें   आपना घर दूरसे सुझतां है   एका नावेत बसणें   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   दुसर्‍याचे घर दाखविणें   अंतःकरणांत घर करुन बसणें   आप घर कीं बाप घर   आपलें घर बारा कोसांवरून दिसतें   आपलें घर आपल्याला दुरून दिसतें   राखील त्याचें घर, खणेल त्याचें शेत   एका पायावर तयार-सिद्ध असणें   आपले घर भरणें   घर पालथे घालणें   आपले घर हागून भर, दुसर्‍यांचें घर थुकून जड   निंदकाचें घर असावें शेजारीं   घर फुंकना, तमाशा देखना   एका जिभेनें साखर खाणें किंवा विष्टा खाणें   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   एका लग्नाक बारा विघ्नें   बहुत मिळती पिपीलिका । प्राण घेती सर्पा एका ॥   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   एका कानाजवळ पगडी घाल पण चालीनें चाल   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   रानशी घर कोशी बिर्‍हाड   घर डोक्यावर घेणे   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   ठकबाजीचें घर नही बसता   बिन भाडयाचें घर   जन्मखोडीमुळें, घर झालें निराळें   घर जळल्‍यावर बोंब मारणें   रांधतें घर   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   चूल लहान ठेवणें, तर घर वाढविणें   शेत गेलें कटाळयानें, घर गेलें इटाळानें   जळत घर भाड्याने घेणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP