Dictionaries | References

एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी

एक मनुष्य जबरदस्त असला म्हणजे तो अनेकांस धाकात ठेवूं शकतो. नाहीतर निर्नायकी होते.

Related Words

करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   असतां संपत्ति लीन व्हावे, विपत्ति काळी धैर्य धरावें   एक तोंड करणें   कान भरवून देणें   कान दोळे सुजौने सड्यार सुंट फुल्‍ल्‍या   कान टवकारून-पसरून ऐकणें (पाहाणें)   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   सो शाने एक मत्त   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   हजार वळसे आणि एक गांठ   ज्‍या सोन्यानें कान तुटतो ते कशाला   डोळे असून पाहावयाचें नाहीं, कान असून ऐकावयाचे नाहीं   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   एक ओढ   कान पिळून घेणें   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   कान किटविणें   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   आयत्या पिठावर नागोबा (बळी)   आपल्या गांवचा राजा बळी   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   अपकीर्ति - अपकीर्ति झाली असतां कठीण पडती सुधारतां   सोनें उत्तम पण कान खातें   ज्‍या सोन्यानें कान तुटतो तें कशाला   एक हमाममे, सब् नंगे   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   एक जीव सदाशिव   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   भूत आणि भीति एक गांवची   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP