Dictionaries | References

एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये

(गो.) एका पावसाळ्यात एक छत्री फाटूं नये. काही टिकाऊपणा पाहिजे. अगदी क्षणभंगुर स्थिति उपयोगी नाही.

Related Words

एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   सो शाने एक मत्त   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   चालायला येण्यापूर्वी धांवण्याची हाव धरूं नये   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   भांडाच्या गांडीखालून जाऊं नये   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   हंसरा पुरुष आणि रडकी बायको यांचें तोंड पाहूं नये   नये   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक शेजारी, बारा वैरी   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   एका पेण्यान घर शिवप   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   एका देवा केशवा, दूसरा देव नसावा   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   एका कानीं ऐकणें, दुसर्‍या कानीं सोडणें   एका पायावर तयार-सिद्ध असणें   एक हमाममे, सब् नंगे   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   एक जीव सदाशिव   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   एका दिवसाचें सुख, त्याचें दुणें होय दुःख   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   एका गांडिक दोन सूळ नात   एका कानावर पगडी, घरी रांड (बाईल) उघडी   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   एका खड्यावर बारा भिंती रचणें   तणा घराचानें उज्‍जानें खेळ नये   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   जो निगुर्‍या त्‍याचें तोंड सकाळी पाहूं नये   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP