Dictionaries | References

एक ओढ

एका हिसक्यासरशीं
एकाच दमांत
एकदां श्रम करून
एकदां नेट धरून.

Related Words

एक ओढ   एक तोंड करणें   ओढ णे   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   सो शाने एक मत्त   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   एक पंथ (और) दो काज   एक शीख सध्या लाख   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   एक म्हणती आंबा, तर एक म्हणतो चिंच   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   एक करी अपराध, दुज्या लाविती बाध   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   ओढ काढणें   एक धरून बसणें   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   कोठें कांहीं कांहीं, एक आहे एक नाहीं   एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   एक दाणा दोन फोडी, खाणाराची खोड मोडी   एक तीळ सात ठिकाणीं   चांभार ओढ   तूं मी एक, गठली मेख   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   एक प्रीति लागती, दुजी विसरती   एक वेळ पदद्वार, घडल्या करी निरंतर   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   एक हमाममे, सब् नंगे   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   भूत आणि भीति एक गांवची   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक जीव सदाशिव   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP